BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Marek
Tytuł
Moralny cień procentu w gospodarce naturalnej i rynkowej
A Moral Shadow of Interest in the Natural and Market Economy
Źródło
Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie, 1995, T. 18, s. 199-247
Słowa kluczowe
Doktryny ekonomiczne, Historia gospodarcza, Wartościowanie etyczne w gospodarce, Stopa procentowa, Moralność, Etyka życia gospodarczego, Społeczna nauka Kościoła, Lichwa, Demokracja
Economic doctrine, Economic history, Ethical valuation in the economy, Interest rate, Morality, Ethics of economic life, Church's social doctrine, Usury, Democracy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przytoczył niektóre przykłady z historii myśli ekonomicznej świadczące o ścisłych związkach i zależnościach teorii ekonomii z problemami społecznymi i moralnymi oraz etyczne podstawy gospodarki rynkowej, przedstawił implikacje moralno-ekonomiczne procentu w gospodarce naturalnej i rynkowej. Omówił pojęcie lichwy i występowanie jej w Starym i Nowym Testamencie, starożytnej Grecji, Rzymie i Średniowieczu, a także historyczne ujęcie występowania lichwy w Polsce. Przedstawił moralne podstawy gospodarki rynkowej, w szczególności dylematy demokracji i liberalizmu, moralne podstawy demokracji, miejsce gospodarki rynkowej w ustroju demokratycznym, a następnie moralne implikacje stosowania lichwiarskiego procentu, przedstawił charakterystykę stopy procentowej w teorii ekonomii i stosunek społecznej nauki Kościoła do gospodarki rynkowej i procentu.

Loan capital is present on the money market and has a price. The price of the loan capital as a commodity is an interest on loans. The interest is a specific form of price. A price is a moneyed expression of value. Loan capital itself appears in a moneyed form. Thus we may conclude that its price is a moneyed expression or a moneyed form of money itself. In this way the price of loan capital does not espress value. The turnover of such capital can take place accordding neither to the law, of value nor to costs which are really nonexistent. The price of loan capital is totally regulated by a ratio of demand to supply. Now we can put a question why anybody should pay an interest? In reality a person lending money does not do any work. Such a person simply renders capital accessible. There are numerous reasons for the fact that the market interest rate does not equal zero and is a positive number, but they do not refer to money, only to real sources which render such money accessible. Money is a means of exchange, an instrument which helps us to buy all commodities offered by the market. And it is a prize resulting from a possibility of an earlier consumption of investment that makes people pay interest on borrowed money. Thus such a prize connected with collecting of interests in exchange for a loan granted in conditions of a forced position of one party (needs of existence, a monopoly, an inflation, etc.) has always cast a moral shadow until now.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-412X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu