BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Krzysztof
Tytuł
Makroekonomiczne skutki przeciążenia podatkowego
Macroeconomic Effects of Tax Surcharge
Źródło
Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie, 1995, T. 18, s. 187-198
Słowa kluczowe
Inflacja podatkowa, Interwencjonizm podatkowy, Dochody budżetowe, Gospodarka drugiego obiegu, Podatki
Tax inflation, Tax interventionism, Budget revenue, Underground economy, Taxes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest zjawisko inflacji podatkowej. Autor omawia poglądy teoretyków ekonomii na zależność inflacji od wysokich podatków, analizuje wpływ podatków na ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zarówno produkowanych w kraju jak i importowanych), produkcję i dochody budżetowe. Przedstawił społeczne skutki nadmiernego fiskalizmu, zwaracając uwagę na rozrost "szarej strefy" i ubożenie społeczeństwa. Reasumując - stwierdza, że stopa opodatkowania nie powinna przewyższać 20 procent należy obniżyć podatki pośrednie najbardziej wpływające na ceny, wydatki inwestycyjne długoterminowe powinny być wyłączane z podstawy opodatkowania, całkowicie zaniechać interwencji podatkowej i zachowywać "zasadę edynburską" w sprawiedliwym obciążeniu podatkami.

The paper deals with long- and short-term effects of tax surcharge, considered in macroeconomic scale. The paper has been divided as regards subject-matter into three parts, out of which the first one describes the influence of various types of taxes on the inflation rate; the second one, however, includes a short analysis of dependence of tax rate upon the budget revenue. The so-called "excessive fiscality" has not only direct measurable macroeconomic effects, but it also influences attitudes and social behaviour of individuals, and this has wide economic implications. The final part includes conclusions from the previous considerations and the author's advice concerning the fiscal policy whose part is the tax policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-412X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu