BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornaś Jerzy (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Problem klasyfikacji istoty narodu w myśli politycznej Narodowej Demokracji i Związku Ludowo-Narodowego
Issue of Classification of Essence of Nation in Political Thought of National Democrats and Peasant National Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995, nr 460, s. 75-83
Słowa kluczowe
Historia myśli politycznej, Naród, Nacjonalizm
History of political thought, Nation, Nationalism
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Związek Ludowo-Narodowy (ZLN), Narodowa Demokracja
,
Abstrakt
W opracowaniu przeprowadzono próbę typologii narodu w interpretacjach czołowych ideologów i polityków ND i ZLN. Zwrócono uwagę zarówno na elementy wspólne, jak i specyficzne w definicjach myślicieli i polityków tych ugrupowań.

On the basis of a comparative analysis of the conceptions and categories of the nation of the leading theoreticians of the National Democrats and The Peasant National Union a systematization of the most important definitions was conducted and the most representative type was determined. In the concluding part of the article the characteristic features of the essence of the nationalistic conception of a nation were presented in detail. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki Z., Zachowanie typu narodowego w: "Przegląd Narodowy" nr 8, 1909.
 2. Bartoszewicz J., Co to jest naród? "Anteneurn Polskie" z. 3, Lwów 1908.
 3. Bartoszewicz J., Polityka interesu narodowego "Przegląd Wszechpolski" 1922 nr 5.
 4. Brun-Brunowicz J., Z dziejów współczesnej idei narodowej "Myśl Współczesna" 1946, nr 97.
 5. Bujalski L., Kamień węgielny. O podstawę narodowego programu. Nakładem Księgarni i Składu Nut Perzyński, Niklewicz i sp. Warszawa 1921.
 6. Chałasiński J., Kultura i naród. Studia i szkice. PWN, Warszawa 1968.
 7. Co to jest naród? w: Dzieła Ernesta Renana (wybór). Studia historyczne i filozoficzne. T. 1, WPT, Warszawa 1904.
 8. Dmowski R., Myśl nowoczesnego Polaka. Wyd. IV, Lwów 1933.
 9. Dmowski R., Wewnętrzna polityka narodowa "Przegląd Narodowy" 1919, nr 2-3.
 10. Grabowski I., Credo. Studium psychologiczno-polityczne. Kijów 1917.
 11. Grabski S., Państwo narodowe. Nakładem Księgami Wydawniczej L. Igla, Lwów 1929.
 12. Grabski S., Z codziennych walk i rozważań. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, Poznań 1923.
 13. Grott B., Nacjonalizm i religia. UJ, Kraków 1984.
 14. III Zjazd Związku Ludowo-Narodowego 3 i 4 lipca 1921 r. WZLN, Warszawa 1921.
 15. Kaczocha W., Demokracja. Studia z dziejów myśli w Polsce. Ais Nowa, Poznań 1993.
 16. Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego. PIW, Warszawa 1989.
 17. Kawecki J., Jak zakładać i prowadzić Koła Związku Ludowo-Narodowego, Wydawnictwo Związku Ludowo-Narodowego, Warszawa 1921.
 18. Kozicki S., Historia Ligi Narodowej. Londyn 1964.
 19. Kulak T., Kresy w myśli politycznej Jana Ludwika Popławskiego w: Polska myśl polityczna XIX i XX w. T. 6. Ossolineum, Wrocław 1988.
 20. Kurczewska J., Naród w socjologii i ideologii polskiej. PWN, Warszawa 1979.
 21. Licki B.A., Narodowość nowoczesna. Studium psychologiczne. Księgarnia K. Grendyszyńskiego, Petersburg 1986.
 22. Marylski A., Załuska J., Lud i naród. Biblioteka Podręczna "Zorzy", Warszawa 1918.
 23. Matemicki J., Władysław Konopczyński, jego miejsce i rola w życiu krakowskiego środowiska historycznego wiatach 1918-1939 w: Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej. Materiały konferencji naukowych w Krakowie, Lublinie 1984 i 1985 pod red. J. Maternickiego, COM SNP, Warszawa 1986.
 24. Myśl państwowa Romana Rybarskiego w: R. Rybarski, Materiały z okazji sesji naukowej AE, Kraków 17 X 1987.
 25. O duszy narodu w: Pokolenia w służbie narodu, Londyn 1962.
 26. O nacjonalistycznym poglądzie na życie. "Myśl Narodowa" 1927, nr 5.
 27. Pawelski J., Doktryna etyczna obozu wszechpolskiego "Przegląd Powszechny" Kraków 1903, T. LXXX.
 28. Popławski J.L. w: Pisma polityczne, Kraków 1910, T. 1.
 29. R.J. [Dmowski] Jednostka i naród "Sprawa Polska" 1917, nr 47. T. II ,3 XlI.
 30. Rembieliński J., Nacjonalizm i religia "Myśl Narodowa" 1926, nr 34.
 31. Rybarski R., Naród, jednostka i klasa. Nakład Gebethnera i Wolfa, Warszawa 1926.
 32. Seyda M., Inkwizycja. Odpowiedź na broszurę ks. Kujawińskiego pod tytułem 'Stronnictwo demokratyczno-narodowe w świetle nauki katolickiej' Poznań 1913.
 33. Szacki J., Ojczyzna, naród, rewolucja. Problematyka narodowa w polskiej myśli szlachecko-rewolucyjnej. PWN, Warszawa 1961.
 34. Szacki J., Przedmowa w: F. Znaniecki, Prawa psychologii społecznej. PWN, Warszawa 1991.
 35. Tatarkiewicz W., Historia filozofii PWN, Warszawa 1970, T. 2.
 36. Wapiński R., Idea narodu w myśli społecznej i politycznej endecji przed 1918 r. w: Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych, pod red. J. Goćkowskiego i A. Walickiego. PWN, Warszawa 1977.
 37. Wasilewski Z., Dusza bez stylu w: Myśl przebudowy. Rozmowy z młodym przyjacielem. Nakładem Gebethnera i Wolfa, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków 1912.
 38. Wasilewski Z., Dusza Polska "Myśl Narodowa" 1926, nr 19.
 39. Wasilewski Z., Dyskusje Nakład Księgarni Św. Wojciecha, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin 1926.
 40. Wasilewski Z., Moralne podstawy twórczości "Myśl Narodowa" 1926, nr 11.
 41. Wasilewski Z., Na wschodnim posterunku w: Księga pielgrzymstwa 1915-1918. E. Waide i Spółka, Warszawa-Łódź-Poznań-Lwów 1919.
 42. Wasilewski Z., O życiu i katastrofach cywilizacji narodowej. Wstęp do rozważań nad programowemi zagadnieniami doby obecnej. Nakładem Księgami i Składu Nut Perzyński. Niklewicz i sp. Warszawa 1921.
 43. Wasilewski Z., Odrodzenie "Myśl Narodowa" 1926, nr 14.
 44. Wiatr J.J., Naród i państwo. Socjologiczne problemy kwestii narodowej. KiW, Warszawa 1973.
 45. Zimand R., Uwagi o teorii narodu na marginesie analizy nacjonalistycznej teorii narodu. "Studia Filozoficzne" 1967, nr 4, s. 3-38.
 46. Znaniecki F., Współczesne narody. PWN, Warszawa 1990.
 47. Żółtowska Z., Pozytywność i organiczność myślenia "Myśl Narodowa" 1927, nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu