BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Kazimierz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Z dziejów Kościoła Prawosławnego na Łemkowszczyźnie w latach 1945-1947
From History of Orthodox Church on Lemek People's Territory
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995, nr 460, s. 95-112, tabl.
Słowa kluczowe
Kościół Prawosławny, Przesiedlenia ludności
Orthodox Church, Resettlements of people
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie fragmentu historii Kościoła Prawosławnego w Polsce, dotyczącego losów resztek ludności prawosławnej na Łemkowszczyźnie w najtrudniejszym okresie dla tej ludności. Obejmuje on daty pomiędzy dobrowolnym, względnie przymusowym jej wysiedleniem do ZSRR, a bezwzględnym wysiedleniem na Ziemie Odzyskane w ramach akcji "Wisła". Szczegółowe rozważania poprzedzone zostały ogólnym zarysem dziejów prawosławia na tych terenach.

In the article the author draws the reader's attention to the selected events in the life of the Orthodox parishes in the difficult period of 1944-1947, when the authorities were attempting a complete eradication of the Lemek problem by forcing them to move to the U.S.S R., and later, by conducting the so-called "Vistula Operation". Efforts were also made to close the chapter of their life of belonging to the Orthodox community. The details of these undertakings, of restrictions imposed on the functioning of the Church and the state of parishes and worshippers were presented in the second part of the article. In the first part the author described the influence of the Orthodox Church on the Lemek people' territory in the pre-war years and some more important events in the life of the parishes - to the end of the German occupation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendza M., Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596-1681, ChAT, Warszawa 1982.
 2. Dokumentacja znajdująca się w Archiwum Akt Nowych.
 3. Dokumenty znajdujące się w Prawosławnym Archiwum Metropolitalnym w Warszawie.
 4. Krochmal A., Stosunki między grekokatolikami i prawosławianami na Lemkowszczyźnie w latach 1918-1939 w: J. Czajkowski (red.) Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. I. Rzeszów 1992.
 5. Kronika, informacje..., "Wiadomości Bractwa" 1994, nr 3.
 6. Kwilecki A., Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji. Warszawa 1974.
 7. Misiło E., Akcja 'Wisła'. Zakład Wydawniczy "Tyrsa", Warszawa 1993.
 8. Misiło E., Przesiedlenie Ukraińców z Polski do ZSRR 1944-1946. 'Tym' Warszawa 1994.
 9. Nesterenko A., Mitr. Iłarion - służitiel Bogovi i narodovi w: Juvilejna Kniga na pošanu Mitropolita Hariona. Winnipeg 1958.
 10. Pieradzka K., Na szlakach Łemkowszczyzny. Kraków 1939.
 11. p-ja-k, Sinod pravoslavnich episkopiv Gen. Gubernii osużduje perfidnu gru Moskvi. "Chołmśka Ziemlja" 1944, nr 44.
 12. Polacy prawosławni w Polsce, Biblioteczka "Gazety Prawosławnej", Warszawa 1937. nr 1.
 13. Prus E., Operacja 'Wisła'. Nortom, Wrocław 1994.
 14. Przywrócić ludziom ich prawa (rozmowa z Michałem Dońskim). "Zustrici" 1990, nr 1, s. 27-39.
 15. Pudło K., Łemkowie. Proces wrastania w środowisko Dolnego Śląska 1947-1985. Wrocław 1987.
 16. Reinfuss R., Śladami Łemków. Warszawa 1990.
 17. Rišučij protest predstavnikiv Pravoslavnich Cerkov protiv pidstupnogo bolševickogo vbijstva. "Chołmśka Ziemlja" 1944, nr 21.
 18. Szczęśniak A.B., W.Z. Szota Droga do nikąd. Warszawa 1973.
 19. Sziling J., Kościoły chrześcijańskie w polityce niemieckich władz okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945). Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń 1988.
 20. Urban K., Kościół Prawosławny w Polsce 1945-1970 (z zagadnień stabilizacji życia kościelnego). Kraków 1992.
 21. Urban K., Z dziejów Kościoła Prawosławnego na Łemkowszczyźnie "Cerkovnij Viestnik", 1991 nr 7. s. 29-38.
 22. Urban K., Z dziejów Kościoła Prawosławnego na Łemkowszczyźnie "Cerkovnij Viestnik", 1991 nr 8, s. 39-52.
 23. Urban K., Z dziejów Kościoła Prawosławnego na Łemkowszczyźnie "Cerkovnij Viestnik", 1991 nr 9, s. 29-46.
 24. Urban K., Z dziejów Kościoła Prawosławnego na Łemkowszczyźnie "Cerkovnij Viestnik", 1991 nr 11, s. 35-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu