BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzwończyk Joanna (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Analiza pojęcia sytuacja populistyczna
Analysis of Notion of "Populist Situation"
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995, nr 460, s. 21-31
Słowa kluczowe
Doktryny polityczne, Socjologia polityki, Populizm
Political doctrine, Sociology of politics, Populism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka zwraca uwagę na niejednoznaczność terminu populizm. O populistycznych elementach można mówić zarówno w odniesieniu do niemieckiego faszyzmu, jak i thatcheryzmu. Sytuacja populistyczna występuje wtedy, gdy przywódcy i działacze polityczni zabiegają o poparcie szerokich rzesz społeczeństwa, poprzez bezpośrednie odwoływanie się do nich i manipulowanie nimi. Autor omawia trzy aspekty sytuacji populistycznej: aspekt doktrynalny, aspekt socjotechniczny, aspekt psychospołeczny.

In the article the author analyses the notion of "populist situation". The author points out the problems pertaining to a univocal definition of the notion of populism which are caused by the fact that the term populism is related to a great number of different and having nothing in common phenomena. For this reason the author suggests using the "populist situation" category which in some way characterises populism instrumentally. Three aspects of "a populist situation" are differentiated: doctrinal - within the framework of which the author discussed issues relating to dychotomization of societies and the conspiratorial conception of the world; social engineering aspect including demagogy, stereotypes and society's myths; finally, the psychosocial aspect connected with the demand for a charismatic leader. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altermatt U., Narodom populizm w Europie Zachodniej (maszynopis powielony) Fryburg 1993.
 2. Caillois R., Żywioł i ład Warszawa 1973.
 3. Dzwończyk J., Zagrożenie populistyczne w procesie transformacji społeczeństw postsocjalistycznych "Zeszyty Naukowe" AE 1994, nr 424.
 4. Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych, Egros Mores s.c. Warszawa 1992.
 5. Flis A., Kryzys władzy i rytuał polityczny w powojennej Polsce NZS, Kraków 1988.
 6. Fromm E., Ucieczka od wolności Warszawa 1993.
 7. Gellner E., Ionescu G. (eds), Populism. Its Meaning and National Characteristics London 1969.
 8. Grudzińska-Gross I., Fotografia i kłamstwo "Gazeta Wyborcza" 1991, nr 52.
 9. Hausuer J., Populistyczne zagrożenie w procesie transformacji społeczeństwa postsocjalistycznego. Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa 1992.
 10. Horsewood N., Jasiński P., Cuda pani Thatcher "Życie Gospodarcze" 1990, nr 49.
 11. Kołakowski L., Ludobójstwo i ideologia w: L. Kołakowski Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. ,Aneks". Londyn 1984.
 12. Laclau E., Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism. Fascism, Populism Verso Edition, London 1989.
 13. Naess A., Christophersen J.A., Kvalo K., Democracy, Ideology and Objectivy. Studies in the Semantics and Cognitive Analysis of Ideological Controversy Oslo - Oxford 1956.
 14. Narojek W., Socjalistyczne welfare state. In Plus, Warszawa 1991.
 15. Orzechowski M., Polityka, władza i panowanie w teorii Maxa Webera. Warszawa 1984.
 16. Ryszka F., Nauka o polityce Warszawa 1987.
 17. Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego Ossolineum, Wrocław 1985.
 18. Schaff A., Stereotypy a działania ludzkie Warszawa 1981.
 19. Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne Lublin 1987.
 20. Weber M., Wirtschaft und Gesellschaft Tubingen 1971.
 21. Wielka niewiadoma (rozmowa z prof. F. Ryszką) "Życie Gospodarcze" 1991, nr 25.
 22. Wojtyna A., Thatcheryzm "Życie Gospodarcze" 1987, nr 28.
 23. Wyrobisz A., Upiory "Polityka" 1991, nr 25.
 24. Znaniecki F., Wstęp do socjolog" Warszawa 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu