BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzykała Franciszek
Tytuł
Czy socjologia gospodarcza w naukach ekonomicznych?
Economic Sociology in Economic Sciences
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, nr 249, s. 7-27
Słowa kluczowe
Socjologia gospodarcza, Socjologia pracy, Socjologia pieniądza, Socjologia komunikowania, Socjologia przemysłu, Nauki społeczne, Kształcenie ekonomistów
Economic sociology, Sociology of work, Sociology of money, Sociology of communication, Sociology of industry, Social sciences, Education of economists
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono zarysowi socjologii gospodarczej. Autor opowiada się za wprowadzeniem przedmiotu "socjologia gospodarcza" w kształceniu polskich ekonomistów. Wyjaśnia znaczenie socjologii gospodarczej, jej przedmiot i stosunek do rzeczywistości gospodarczej, związki i miejsce socjologii gospodarczej w naukach społecznych, zależność między socjologią gospodarczą a dyscyplinami szczegółowymi.

The article indicates the necessity to introduce a new subject "Economic sociology" into academic cirriculae. The author shows links between economic sociology and economics as well as social sciences such as politology, political, economics (macroecconomics), sociology, etnology, psychology, philosophy and ethics (see scheme 1). Scheme 2 presents four fields of sociology out of which detailed sociologies originate, namely: 1) socio-economic besics, 2) the field of production, 3) institutional field and 4) consumption field. There is also a brief discussion of the problems of particular sociologies belonging to each of the above-mentioned four fields of sociology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu