BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madej Tadeusz
Tytuł
Rozwój regionalny a środowisko przyrodnicze w procesie transformacji systemowej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1994, nr 671, s. 85-93
Tytuł własny numeru
Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Uwarunkowania transformacji gospodarki, Rozwój gospodarczy regionów, Ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego, Środowisko przyrodnicze
Regional policy, Systemic transformation, Determinant of economic transformation, Economic development of regions, Environmental barriers to economic development, Natural environment
Abstrakt
Omówiono cele, warunki i czynniki rozwoju regionalnego w procesie przekształceń politycznych i gospodarczych, główne zadania stojące przed polityką regionalną, uwarunkowania regionalnych procesów rozwoju, ekologiczne czynniki i bariery rozwoju gospodarczego w regionach.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański R.: Regionalne zróżnicowanie zagospodarowania i poziomu życia ludności Polski. Poznań: AE 1986, s. 22. Zeszyty Naukowe nr 121.
 2. Jankowska-Kłapkowska A.: System ekologiczno-ekonomicznych ocen procesu wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. W: Ekologiczne bariery wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Red. A. Jankowska-Kłapkowska. Kraków: AGH, 1991.
 3. Kaja J.: Cele społeczne jako podstawa gospodarowania. "Gospodarka Planowa" 1983 nr 3.
 4. Klamut M.: Szanse transformacji strukturalnej regionów. "Gospodarka Narodowa" 1993 nr 2.
 5. Madej T.: Zagadnienia optymalizacji regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 1991. Rozprawy i Studia. T. 86.
 6. Mikołajewicz Z.: Koncepcja przekształceń i rozwoju przemysłu w regionie opolskim. W: Problemy i kierunki restrukturyzacji przemysłu Śląska Opolskiego. Red. Z. Mikołajewicz. Opole: WSP 1992.
 7. Opałło M.: Uwarunkowania regionalnych procesów rozwoju. "Gospodarka Narodowa" 1993 nr 2.
 8. Poskrobko B.: Ochrona środowiska w procesie prywatyzacji i restrukturyzacji przemysłu w Polsce. "Ekonomia i Środowisko" 1992 t. I zesz. 2.
 9. Problemy i kierunki restrukturyzacji przemysłu Śląska Opolskiego. Red. Z. Mikołajewicz. Opole: WSP 1992, s. 14, 28-30, 147-152.
 10. Pyszkowski A.: Polityka regionalna w procesie transformacji ustrojowej w Polsce. W: Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej. Red. B. Winiarski. Wrocław: Ossolineum 1992.
 11. Rybicki M.: Kierunki polityki regionalnej w latach 1992-1994.. "Gospodarka Narodowa" 1993 nr 2.
 12. Wich U.: Rozwój regionalny i polityka regionalna w okresie zmian systemowo-ustrojowych w Polsce. W: Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej. Red. B. Winiarski. Wrocław: Ossolineum 1992.
 13. Winiarski B.: Polityka regionalna. Warszawa: PWE 1976.
 14. Winiarski B.: Przesłanki, podmioty i instrumenty polityki regionalnej w gospodarce rynkowej. W: Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej. Red. B. Winiarski. Wrocław: Ossolineum 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu