BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Joanna
Tytuł
Rola dostawców w procesie tworzenia innowacji produktowych
The Role of Suppliers in the Process of Creating Product's Innovation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2004, nr 15, s. 189-207
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Cykl życia produktu, Rynek sprzętu medycznego
Innovations, Enterprise innovation, Product life cycle, Medical equipment market
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań nad rolą dostawców w procesie tworzenia innowacji produktowych na przykładzie małych i średnich producentów aparatury i sprzętu medycznego. Znaczenie dostawców w procesie tworzenia innowacji związane jest z ich rolą jako czynnika umożliwiającego skrócenie czasu oraz obniżenie kosztu procesu tworzenia nowego produktu. Badanie nie potwierdziło hipotezy o istotnym znaczeniu dostawców jako źródła innowacji produktowych.

The article presents the role of suppliers in the process of creating product's innovation on the example of small and medium-sized enterprises of medical equipment. The role of suppliers in the process of creating innovation is connected with their role as a factor enabling the time reduction as well as cost reduction in the process of creating a new product. The research didn't confirm a hypothesis on essential role of suppliers as a source of product's innovation.(A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abernathy W.J., Utterback J.M., Patterns of Industrial Innovation, [w:] Strategic Management of Technology and Innovation, red. R. A. Burgelman, M. A. Maidique, S. C. Wheelwright, McGraw-Hill Irwin 2000.
 2. Archibugi D., Sirilli G., The Direct Measurement of Technological Innovation in Business, w: Innovation and Enterprise Creation: Statistics and Indicators, European Commission, Innovation Papers No 18, 2001.
 3. Baba Y., Nobeoka K., Towards Knowledge-Based Product Development: The 3-D CAD Model of Knowledge Creation, "Research Policy" 1997, Vol. 26, s. 643-659.
 4. Balbontin A., Yazdani B., Cooper R., Souder W.E., New Product Development Success Factors in American and British Firms, "International Journal of Technology Management" 1999, Vol. 17, No 3, s. 259-280.
 5. Barclay I., The New Product Development Process: Past Evidence and Future Practical Application. Part 1, "R&D Management" 1992, No 3, s. 255-263.
 6. Birnbaum P.H., The Choice of Strategic Alternatives Under Increasing Regulation in High Technology Companies, "Academy of Management Journal" 1984, No 27(3), s. 489-510.
 7. Birou L., Fawcett S., Supplier Involvement in Integrated Product Development: a Comparison of US and European Practices, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 1994, s. 4-14.
 8. Blechinger D. et al., The Impact of Innovation on Employment in Europe: an Analysis Using CIS Data, EIMS Publication 1997, No 46.
 9. Brown S., Eisenhardt K., Product Development: Past Research, Present Findings, and Future Directions, "Academy of Management Review" 1995, No 20 (2), s. 343-378.
 10. Canon Communications, dane z 2000 roku, http://www.cancom.com
 11. Carter C., Williams B., Industry and Technical Progress, Oxford University Press 1957.
 12. Clark K., Fujimoto T., Product Development Performance, Boston MA, Harvard University Press 1991.
 13. Clark K., Project Scope and Project Performance: The Effect of Parts Strategy and Supplier Involvement on Product Development, "Management Science" 1989, 35(10), s. 1247-1263.
 14. Coombs R., Hull R., Knowledge Management Practices and Path-Dependency in Innovation, "Research Policy" 1998, Vol. 27, s. 237-253.
 15. Cooper R.G., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J., New Products, New Solutions: Making Portfolio Management More Effective, "Research-Technology Management" March-April 2000, s. 18-33.
 16. Docteur E., Suppanz H., Woo J., The US Health System: an Assessment and Prospective Directions for Reform, OECD Economics Department Working Papers No. 350, JT00140050, ECO/WKP(2003)4, 2003, s. 22.
 17. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 29.
 18. Eisenhardt K., Tabrizi B., Accelerating Adaptive Processes: Product Innovation in the Global Computer Industry, "Administrative Science Quarterly" 1994, No 40(1), s. 84-110.
 19. Eisenhardt K.M., Tabrizi B.N., Accelerating adaptive process: Product Innovation in the Global Computer Industry, "Administrative Science Quarterly" 1995, Vol. 40, s. 84-110.
 20. Emmanuelides P.A., Towards and Integrative Framework of Performance in Product Development Projects, "Journal of Engineering & Technology Management" 1993, No 10(4), s. 363-392.
 21. Gibbons M. et al., The New Production of Knowledge the Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, Sage Publications, 1994.
 22. Glynn M., Innovative Genius: A Framework for Relating Individual and Organizational Intelligences to Innovation, "Academy of Management Review" 1996, No 21(4), s. 1081-1111.
 23. Gołebiowski T., Innowacje techniczne w przedsiębiorstwie uczestniczącym w obrocie międzynarodowym, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Analiza strategiczna, red. T. Gołebiowski, PWN, Warszawa 1994, s. 77-78.
 24. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.
 25. Gupta A. K., Wilemon D., Atuahene-Gima K., Excelling in R&D, "Research-Technology Management" May-June 2000, s. 52-58.
 26. Gupta A., Wilemon D., Accelerating the Development of Technology-based New Products, "California Management Review" 1990, No 32, s. 24-45.
 27. Harmsen H., Tendencies in product development in Danish food companies, MAPP Working Paper No 17, February 1994.
 28. Hippel E. von, The Dominant Role of Users in the Scientific Instrument Innovation Process, "Research Policy" 1976, No 5(3), s. 212-239.
 29. http://www.oecd.org.
 30. Jassawalla A.R., Sashittal H.C., Cross-Functional Dynamics in New Product Development, "Research- Technology Management" January-February 2000, s. 46-49.
 31. Kamath R.R., Liker J.K., A Second Look at Japanese Product Development, "Harvard Business Review" November-Deceber 1994, s. 154-170.
 32. Kessler E.H., Chakrabarti A., Innovation Speed: A Conceptual Model of Context, Antecedents, and Outcomes, "Academy of Management Review" 1996, No 21(4), s. 1143-1191.
 33. Kline S.J., Innovation is not a linear process, "Research Management" 1985, Vol. 28, No. 2, s. 36-45.
 34. Klomp L., Leeuwen van G., Linking Innovation and Firm Performance: a New Approach, [w:] Innovation and Enterprise Creation: Statistics and Indicators, European Commission, Innovation Papers No 18, 2001.
 35. Lenders M., Wierenga B., The Effectiveness of Different Mechanisms for Integrating Marketing and R&D, "Journal of Product Innovation Management" Issue 4, July 2002, Vol. 19, s. 305-317.
 36. Leskiewicz I., Sandvik K., The Impact of Market Orientation on Product Innovativeness and Business Performance, "International Journal of Research in Marketing" December 2003, Vol. 20, Issue 4, s. 355-376.
 37. Liker J.K., Kamath R.R., Wasti S.N., Nagamachi M., Supplier Involvement in Automotive Component Design: are there really US-Japan differences?, "Research Policy" 1996, No 25, s. 58-89.
 38. Lööf H., Outsourcing, Innovation and Performance in Service and Manufacturing Industries, [w:] Innovation and Enterprise Creation: Statistics and Indicators, European Commission, Innovation Papers No 18, 2001.
 39. Monczka R., Trent R., Purchasing and Sourcing Strategy: Trends and Implications, 1995, www.capsresearch.org
 40. Mowery D.C., Rosenberg N., The Influence of Market Demand upon Innovation: A Critical Review of Some Recent Empirical Studies, "Research Policy" 1979, No 8, s. 103-153.
 41. Myers S., Marquis D.G., Successful Industrial Innovation, National Science Foundation 1969.
 42. National Survey of Innovation in Industry, Malaysia, http://www.mylib.com.my/public/scitech/ science.htm.
 43. New technology-based Firms in the 1990s, vol. IV, red. W. During, R. Oakey, Paul Chapman Publishing, London 1998.
 44. Niedbalska G., Badania statystyczne prowadzone przez GUS. Stosowana metodologia i analiza wyników, "Zagadnienia Naukoznawstwa" z. 3, (137), s. 303-320.
 45. Nijssen E.J., Frambach R.T., Determinants of the Adoption of New Product Development Tools by Industrial Firms, "Industrial Marketing Management" 2000, Vol. 29, s. 121-131.
 46. Osbert-Pociecha G., Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie efektywności przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, http://efektywnosc04.ae.wroc.pl/Referat/art45.pdf.
 47. Oslo Manual, OECD 1992.
 48. Ozer M., Information Technology and New Product Development: Opportunities and Pitfalls, "Industrial Marketing Management" 2000, Vol. 29, s. 387-396.
 49. Palmberg C., Leppälahti A., Lemola T., Toivanen H., Towards a Better Understanding of Innovation and Industrial Renewal in Finland - a New Perspective, VTT Group for Technology Studies, Working Papers No 41, 1999.
 50. Ragatz G., Success factors for integrating suppliers into new product development, "Journal of Product Innovation Management" 1997, No 14(3), s. 190-202.
 51. Roberts E.B., Hauptman O., The Process of Technology Transfer to the New Biomedical and Pharmaceutical Start-ups, "Management Science" 1986, No 33(3), s. 381-394.
 52. Roberts E.B., Technological Innovation and Medical Devices, [w:] National Academy of Engineering, New Medical Devices; Invention, Development and Use, NAE 1988.
 53. Rothwell R., Gardiner P., Innovation and Re-Innovation. A Role of the User, "Technoinnovation" 1985, No 3.
 54. Rothwell R., Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s, "R&D Management", 1992, No 22(3), s. 221-239.
 55. Sandven T., Smith K., Innovation and Economic Performance at the Enterprise Level, [w:] Innovation and Enterprise Creation: Statistics and Indicators, European Commission, Innovation Papers No 18, 2001.
 56. Schmookler J., Invention and Economic Growth, Harvard University Press 1966.
 57. Shaw B., Innovation and New Product Development in the UK Medical Equipment Industry, "International Journal of Technology Management" 1998, Vol. 15, Nos 3/4/5, s. 433-445.
 58. Simon H., Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 59. Sosnowska A., Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, red. K. Poznańska, A. Sosnowska, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, "Materiały i Prace", tom LXXXII, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002, s. 9.
 60. Souder W.E., Managing New Product Innovations, Lexington Books, Lexington, Massachussets 1987.
 61. Strategies Canada, http://www.ic.gc.ca
 62. Swink M.L., Mabert V.A., Product Development Partnerships: Balancing the Needs of OEMs and Suppliers, "Business Horizons" May-June 2000, s. 59-68.
 63. UK Trade Partners, http://www.tradepartners.gov.uk
 64. Verganti R., Leveraging on Systemic Learning to Manage the Early Phase of Product Innovation Projects, "R&D Management" 1997 Vol. 27, No 4, s. 377-392.
 65. Wynstra F., Axelsson B., Van Weele A.J., Driving and Enabling Factor for Purchasing Involvement in Product Development, "European Journal of Purchasing & Supply Management" 2000, No 6(2), s. 129-141.
 66. Zirger B., Maidique M., A Model of New Product Development: An Empirical Test, "Management Science" 1990, No 36, s. 867-883.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu