BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Silski Zygmunt
Tytuł
Programowanie regionalne i planowanie miejscowe - podstawowe narzędzia oddziaływania państwa na rozwój w układzie przestrzennym
Regional Programming and Local Planning - Basic State Instruments to Influence in Development in Spatial Layout
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej, 1997, nr 33, s. 7-19
Słowa kluczowe
Gospodarka przestrzenna, Polityka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Planowanie regionalne, Rozwój gospodarczy regionów, Interwencjonizm państwa, Gospodarka
Spatial economy, Spatial policy, Spatial planning, Regional planning, Economic development of regions, Government intervention, Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska ma długoletnie doświadczenia w planowaniu przestrzennym zarówno krajowym, jak i regionalnym, począwszy od okresu międzywojennego. Nowa regulacja prawna w postaci Ustawy z 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W artykule przedstawiono genezę i rozwój planowania regionalnego w Polsce oraz scharakteryzowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zadań rządowych.

A new law, from the 7th of July 1994, about spatial programming brings changes both in the country, regional and local layout. They are discussed on the background of genesis and evolution of the regional programming. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-4352
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu