BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grębowiec Mariusz
Tytuł
Kierunki przemian w polskim przemyśle rolno-spożywczym w dobie integracji i globalizacji gospodarki
Change's Directions of the Polish Agriculture Industry Food Engineering in the Period of Integration and Globalisation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 1, s. 59-63, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Przemysł mięsny, Jakość produktów żywnościowych, Kryteria integracji z UE, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
Food industry, Meat industry, Food quality, EU enlargement criteria, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor zwrócił uwagę na stan i perspektywy rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, na tle państw Unii Europejskiej. Szczegółowo omówił sytuację i zmiany zachodzące w przemyśle mięsnym, jak również wymogi jakościowe czekające ten sektor w związku z procesami integracyjnymi.

The opportunities for accelerating the food industry development depend mainly on the advancement in industrialization of processing as well as on the industry invention to develop new, high-processed, easy to use and healthy products. Being aware of the responsibility for the final food product quality, producers have changed their approach 10 quality control. Instead of controlling a final products, they prepare and implement quality assurance systems in productions processes. The following quality assurance systems are implemented in the food industry: Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP and Quality assurance systems ISO 9000. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kiczuk T. (2000) Jak dostosować rzeźnie i przetwórnie do wymogów Unii Europejskiej. [W:] Informator. Agrolinia, s. 248-250.
  2. Rozporządzenie MZiOS z dnia 22 sierpnia 1996 roku w sprawie szczególnych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych. (Dz. U. z 1996 r. nr. 108, póz. 520.
  3. Urban R. (2001) Rynek i przemysł spożywczy na początku XXI wieku. Przemysł Spożywczy, nr. 8.
  4. Pasternak K. (2001) Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego przed wejściem do UE. Przemysł Spożywczy, nr 9.
  5. Ziajka S. (2002) Współdziałanie systemów zapewnienia jakości. Przemysł Spożywczy, nr 3.
  6. BOSS-Rolnictwo nr 46/2001 s. 18-20.
  7. Rynek Mięsa - Stan i Perspektywy. lERGiŻ Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu