BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gardawski Juliusz
Tytuł
Postawy Polaków wobec migracji : Wybrane aspekty
The Attitudes of the Poles Towards Migration : Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2004, nr 15, s. 98-109
Słowa kluczowe
Migracja, Migracja zawodowa, Postawy społeczne, Socjologia migracji
Migration, Occupational migration, Social attitudes, Sociology of migration
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono postawy społeczne wobec dwóch kwestii, które nabrały w ostatnich latach szczególnego znaczenia, mianowicie stosunku do imigrantów przybywających po 1989 roku do Polski i podejmujących pracę oraz deklarowanej obecnie, u progu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, gotowości Polaków do migracji zarobkowych. Wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w maju 2002 r. w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej SGH. Badaniami objęto reprezentatywną próbę ludności dorosłej, a realizatorem było CBOS.

The Author focuses on the empirical problem of the social attitudes towards the two issues that have gained particular significance in the last few years,. The first one is the attitude towards immigrants coming to Poland and undertaking work since 1989, while the other one concerns the presently declared willingness of the Poles to economic migration following accession of our country to the European Union. The results of the analysis sample survey conducted on the sample of 1,072 adult Poles by the Chair of Economic Sociology in May 2003, were applied to the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gardawski J., Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, IFiS PAN, Warszawa 2001, s. 14-15.
  2. Kubiak H., Slany K., Migracje, [w:] Encyklopedia Socjologiczna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
  3. Szczepański J., Socjologia, Rozwój problematyki i metod, PWN, Warszawa 1961, s. 350-351.
  4. Warzywoda-Kruszyńska W., Międzygeneracyjna transmisja obowiązków opiekuńczych, [w:] Polska po przejściach. Barometr społeczno-ekonomiczny 2001-2003, red. M. Deniszczuk, J. Supińska, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2003.
  5. Znaniecki F., Thomas W.I., The Polich Peasant in Europe and America, Boston 1918.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu