BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek-Hajduk Marzanna
Tytuł
Zastosowanie procedur uproszczonych w praktyce polskiego handlu zagranicznego
The Appliance of the Simplified Procedures to the Practice of the Polish Foreign Trade
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2004, nr 15, s. 110-133
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Polityka celna, Regulacje prawne, Cła, Dokumenty handlowe, Integracja gospodarcza Polski z UE
Foreign trade, Customs policy, Legal regulations, Customs, Commercial documents, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie wybranych aspektów zastosowania procedur uproszczonych w Polce. Autorka omawia pojęcie i formy procedur uproszczonych. Prezentuje procedury celne, w których stosowane są procedury uproszczone oraz pozwolenie na ich stosowanie. Następnie analizuje zakres zastosowania procedur uproszczonych w Polsce w latach 1998-2002. Na zakończenie przedstawia korzyści i ograniczenia stosowania analizowanych procedur przez polskie przedsiębiorstwa.

The presented paper seeks to outline the priciples govering simplified procedures applied in Poland in 1998 in order to simplify of formalities and custom procedures as far as possible while ensuring that operations are conducted in a proper manner, particulary with regard to their compliance with the regulations binding in this respect in the European Union. According to the legal status of the end of 2003 it can be ascertained that the system of simplified procedures has been adopted to the rules operative in the UE. The aim of this paper is also to present selected aspects of the implementing simplified procedures in Poland. This study seeks of the assesment of the scope and scale of using the simplified procedures in Polish foreign trade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowski J., Chlebny J., Chromicki J., Hauser R., Wojtachnio H., Kodeks celny - Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Lexis, Warszawa 2001, s. 161-162.
  2. Community Customs Code, Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992, Official Journal L 302, 19/10/1992, s. 0001 - 0050.
  3. Drwiłło A., Procedury celne w świetle przepisów kodeksu celnego, Sopot 1999, s. 107.
  4. Informacja dla przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą, www.mf.gov.pl
  5. Karasiński E., Rodzaje dokumentów handlowych, "Rachunkowość w Eksporcie i Imporcie" 2000, nr 1, s. 21-22.
  6. Kuś A., Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle prawa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Iuris, Warszawa-Poznań 2001, s. 56.
  7. Naruszewicz S., Laszuk M., Prawo celne. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2001, s. 202-203.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów 27 września 1999 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej, DzU z 1999 r., nr 80, poz. 909, § 9.
  9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 w sprawie procedur uproszczonych, DzU z 2002 r., nr 5, poz. 48, § 29 pkt 1-2.
  10. Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 roku Kodeks celny, DzU z 1997 r., nr 23, poz. 117 z późn. zm., art. 80 §1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu