BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźnar Andżelika
Tytuł
Proces liberalizacji międzynarodowego handlu usługami w ramach WTO oraz jego skutki
The Process of Liberalization of International Trade in Services and Its Effects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2004, nr 15, s. 134-159
Słowa kluczowe
Międzynarodowa wymiana usług, Liberalizm handlowy
International trade in services, Trade liberalization
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu, Układ Ogólny w Sprawie Handlu Usługami
World Trade Organization (WTO), General Agreement on Trade in Services (GATS)
Abstrakt
Rozpoczęta w 2000 r. (a następnie włączona do agendy Rundy Rozwoju w Doha) kolejna runda wielostronnych negocjacji w sprawie liberalizacji handlu usługami pobudza do refleksji na temat potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych ze zwiększeniem dostępu zagranicznych usług i usługodawców do rynków krajowych. Ścierają się tutaj dwa przeciwstawne poglądy. Krytyka przeciwników liberalizacji skupia się na GATS, Układzie Ogólnym w Sprawie Handlu Usługami. Celem artykułu jest przedstawienie procesu powstawania wielostronnych reguł handlu usługami na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz ich konsekwencji dla różnych podmiotów zaangażowanych w ten handel.

The process of multilateral liberalization of trade in services was started during the Uruguay Round of negotiations (1986-1994). According to Article XIX of GATS WTO Members were committed to entering into further rounds of services negotiations in order to achieve progressively higher level of liberalization. The first such round started in January 2000 and is supposed to conclude by the beginning of 2005. With the negotiations now under way, it is necessary to pose a question of effect of services liberalization, particularly that there has not been much success in opening the markets in most countries in the world. The distinguishing features of services liberalization, i.e. a necessity of factors of production to move to the location of the consumer and enhanced competition of both domestic and foreign suppliers can have positive effects on long-term economic growth. The empirical studies both assess and project liberalization effects in various countries, sectors and social and professional groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Howitt P., Endogenous Growth Theory, The MIT Press, London 1998.
 2. Art. I GATS, ust. 3b, 3c.
 3. Barro R. J., Sala-i-Martin X., Economic growth, McGraw-Hill, New York 1995.
 4. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997, s. 306-335.
 5. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002, s. 312-317.
 6. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001, s. 168-178, 188-207.
 7. Burda M., Wypłosz C., Makroekonomia. Podręcznik europejski, wyd. 2 zm., WN PWE, Warszawa 2000, s. 140-174.
 8. Dokument WTO nr S/L/93.
 9. Dokument WTO nr TN/S/6.
 10. DzU nr 34, poz. 195, z dnia 19.03.1998.
 11. Economic Effects of Services Liberalization, Dokument WTO nr S/C/W/26 z 7 października 1997.
 12. Economic Effects of Services Liberalization: Overview of Empirical Studies, Dokument WTO nr S/C/W/26/Add.l z 29 maja 1998 r.
 13. Francois J. F., Schuknecht L., Trade in Financial Services: Procompetetive Effects and Growth Performance, CEPR "Discussion Paper" May 1999, No 2144.
 14. GATS: The Case for Open Services Markets, OECD, Paris 2002, s. 30.
 15. Global Economic Prospects and the Developing Countries, The World Bank 2001, s. 80.
 16. Goldsmith R. W., Financial Structure and Development, Yale University Press, New Haven 1969.
 17. Grossman G., Helpman E., Innovation and growth in the global economy, MIT Press, Cambridge 1991.
 18. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, wyd. 3 zm., WN PWN, Warszawa 2000, s. 77-110.
 19. Hoekman B., Braga C. P., Protection and Trade in Services: A Survey, "Open Economies Review" 1997, No. 8.
 20. Hoekman B., Konan D., Deep Integration, Nondiscrimination, and Euro-Mediterranean Free Trade, World Bank Working Paper No 2130, May 1999.
 21. Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 231.
 22. Hoekman B., Mattoo A., Services, Economic Development and the Next Round of Negotiations on Services, "Journal of International Development" 2000, No 12, s. 289.
 23. King R.G., Levine R., Finance, Entrepreneurship and Growth: Theory and Evidence, "Journal of Monetary Economics" 1993, Vol. XXXII.
 24. Konan D., Maskus K., Quantifying the Impact of Services Liberalization in a Developing Country, World Bank, June 2002.
 25. Levine R., Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, "Journal of Economic Literature" June 1997.
 26. Low P., Mattoo A., Is There a Better Way? Alternative Approaches to Liberalization Under the GATS, World Bank 2000, s. 13, URL = http://wwwl.worldbank.org/wbiep/trade/papers_2000/BPgats.pdf, s. 19-21.
 27. Lucas R.E., On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics" 1988, No 22(1).
 28. Marconini M., The Uruguay Round Negotiations on Services: An Overview, [w:] P.A. Messerlin, K.P. Sauvant (red.), The Uruguay Round. Services in the World Economy, The World Bank, The United Nations Centre on Transnational Corporations, Washington, D.C., New York 1990, s. 20.
 29. Market Access: Unfinished Busines. Post-Uruguay Round Inventory and Issues, Special Studies No. 6, WTO, April 2000, s. 104, 107.
 30. Mashayekhi M., GATS 2000 Negotiations. Options for Developing Countries, Trade-Related Agenda, Development and Equity, Working Papers, No. 9, South Centre, Geneva 2000, s. 29-31.
 31. Mattoo A. , Rathindran R., Subramanian A., The Impact of Services Trade Liberalization on Growth: A Cross-Country Analysis, maszynopis powielony, World Bank 1999.
 32. Mattoo A., Rathindran R., Subramanian A., Measuring Services Trade Liberalization and Its Impact on Economic Growth: An Illustration, World Bank Policy Research Working Paper No. 2380, World Bank 2001.
 33. Mattoo A., Shaping Future GATS Rules for Trade in Services, World Bank, April 2001, s. 18.
 34. McGuire G., Trade in Services - Market Access Opportunities and the Benefits of Liberalization For Developing Economies, Policy Issues in International Trade and Commodities, "Study Series" No. 19, UNCTAD, New York and Geneva 2002, s. 27.
 35. Ministerial Declaration adopted on 14 November 2001, Ministerial Conference, Fourth Session, Doha, 9-14 November 2001, dokument WT/MIN(01)/DEC/1.
 36. Nicoletti G., Regulation In Services: OECD Patterns and Economic Implications, Economics Department, Working Papers No 287, OECD, Paris 8 February 2001, s. 25.
 37. Robinson S., Wang Z., Martin W., Capturing the Implications of Services Trade Liberalization, Invited Paper at the Second Annual Conference on Global Economic Analysis, Ebberuk, Denmark, 20-22 June 1999.
 38. Rodriguez F., Rodrik D., Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic's Guide to the Cross-National Evidence, "Discussion Paper" 2143, Center For Economic Policy Research, May 1999.
 39. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
 40. Romer P.M., Endogenous technological change, "Journal of Political Economy" 1990, Vol. XCVIII.
 41. Romer P.M., Increasing returns and long-run growth, "Journal of Political Economy" 1986, No 94(5).
 42. Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" February 1956, s. 65-94.
 43. Technical aspects of requests and offers, WTO Seminar on the GATS, 20 February 2002, URL = http://ww.wto.org/english/tratop_e/serv_e/requests_offers_approach_e.doc
 44. WTO Services, GATS Training Module: Basic Purpose and Concepts, URL = http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/clslpl_e.htm
 45. WTO Services, GATS Training Module: Basic Purpose and Concepts, URL = http://www.wto.org/ english/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/cls2pl_e.htm
 46. WTO Services, The new negotiations, URL = http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_ e/s_negs_e.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu