BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewski Krzysztof
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie wyposażenia rolnictwa w siłę roboczą w Polsce
Labour Distribution among Polish Farms in Different Parts of the Country
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 1, s. 109-113, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Gospodarstwa rolne, Mobilność siły roboczej w rolnictwie, Struktura zatrudnienia w rolnictwie
Regional policy, Arable farm, Labour force mobility in agriculture, Structure of employment in agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem prowadzonych przez autora badań było ustalenie przestrzennego zróżnicowania zaangażowania siły roboczej w pracę na rzecz rolnictwa oraz poziomu rozwoju gospodarczego, a następnie określenie siły związku korelacyjnego pomiędzy produktem krajowym brutto przypadającym na jednego mieszkańca a procentowym udziałem pracujących w rolnictwie.

The aim of the research was to find out the relationship between the level if economic development and people employment in agriculture. A strong correlation has been stated between the gross domestic product per capita and percentage of people actively working (employed) in agriculture. In fact, a conclusion should be drawn that restraining people from leaving agriculture quarter in the way of income raise of agriculture workers is disadvantageous from the whole economy development print of view. Moreover, agriculture protectionism is very costly and ineffective way of farming problems solving. Poland on its way to join EU should be concentrated on structural reforms depending on supporting multipurpose rural areas development and rural infrastructure building. Food production in the country is now less important than its commercial, industrial, touristic, ecological and service function. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski A. (1992): Rolnictwo a polityka rządu. [W:] Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. PWN, Warszawa-Poznań, 122.
  2. Kwieciński A. (1997): Nasze rolnictwo i doświadczenia OECD. Życie Gospodarcze, nr 9, 38.
  3. Makarski S. (1997): Zróżnicowane szansę rolnictwa polskiego w procesie integracji z Unią Europejską. [W:] Agrobiznes i obszary wiejskie wobec integracji z Unią Europejską, Materiały na IV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Szczecin, 135.
  4. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2001, GUS, Warszawa 2001, 60.
  5. Rocznik Statystyczny 2001, GUS, Warszawa 2001, 546.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu