BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikocka-Waluś Antonina
Tytuł
Seksizm w polskiej i francuskiej reklamie telewizyjnej
Sexism in Polish and French TV Advertisements
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2004, nr 15, s. 208-220
Słowa kluczowe
Reklama telewizyjna, Regulacje prawne, Reklama, Badania reklamowe, Psychologia reklamy, Dyskryminacja kobiet
Television advertising, Legal regulations, Advertising, Advertising research, Psychology of advertising, Women's discrimination
Abstrakt
Seksizm oznacza dyskryminację ze względu na płeć. Artykuł prezentuje wyniki badań i analiz dotyczących obecności seksizmu w polskiej i francuskiej reklamie telewizyjnej. Problem ten, zdaniem autorki, wydaje się szczególnie istotny w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i unijnego prawodawstwa przeciwdziałającego seksizmowi w reklamie.

The article presents the results of research and analyses concerning occurrence of sexism in Polish and French TV advertisements. This issue, according to the author, seems to be extra important in the context of Poland’s accession to the EU and EU law against sexism in advertising.(A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Faulkender J.P., Relationship between Bem Sex-Role Inventory Groups and Attitudes of Sexism, "Psychological Reports" 1985, No 57.
  2. http://www.humanrights.coe.int/media/topics/broadcasting/transfrontier/convention_on_transfrontier_tv.htm, May 2003.
  3. Longman Dictionary of English Language and Culture, Pearson Education Limited, Harlow, Essex 1998, s. 1232.
  4. Maslow A.H., Motivation and Personality, Harper and Row, New York 1954.
  5. McLuhan M., Wybór pism. Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. Galaktyka Gutenberga. Poza punktem zbiegu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975.
  6. Reber A.S., The Penguin Dictionary of Psychology, Penguin Books, London 1995, s. 716.
  7. Sadiq S., Racism and Sexism in Advertising, "Delta Winds: A Magazine of Student Essays" San Joaquin Delta College 1997.
  8. Solomon M. et al., Consumer Behaviour. A European Perspective, Prentice Hall, Harlow, 1999, s. 426.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu