BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aniszewska Grażyna
Tytuł
Proces integracji firm w fuzjach i przejęciach : rola kultury organizacyjnej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 951, s. 106-117, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Integracja gospodarcza przedsiębiorstw, Metoda nabycia, Fuzje i przejęcia, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność międzynarodowa, Przewaga konkurencyjna
Corporate culture, Economic integration of enterprises, Purchase method, Mergers and acquisitions, Enterprise competitiveness, International competitiveness, Competitive advantage
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie roli kultury organizacyjnej w procesie integracji przedsiębiorstw w fuzjach i przejęciach. Autorka rozpatruje znaczenie kultury organizacyjnej w budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz sposób i stopień zaawansowania integracji kultur.

The subject of this article is role of organisational culture in integration process of firm in mergers and taking over. The author presented meaning of organisational culture in building of competition superiority. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aiello R., Watkins M.: The fine art of friendly acquisition. "Harvard Business Review", November-December 2000.
 2. Bauchard F., Guelaud C., Steinmann L., Trentesaux J., Virard M.P.: Fusions. La guerre des cultures. Enjeux, Janvier 2001, s. 38-51.
 3. Birkinshaw J.: You take the low road, and I'll take the high road: different strategies for successful integration of mergers and acquisitions. Materiały na konferencję EIBA, Stuttgart 1997 (maszynopis).
 4. Bryan L., Fraser J.: Getting to global. "The McKinsey Quarterly" nr 4 1999.
 5. Bryan L., Kay J.: Dialogue: Can a company ever be too big? "The McKinsey Quarterly" nr 4, 1999.
 6. Burt R.: When is corporate culture a competitive asset? Financial Times, Autumn 1999.
 7. Cartwright S., Cooper C.: Mergers and acquisitions. The human factor. Oxford, Butterworth-Heinemann Ltd, 1992.
 8. Deresky H.: International Management. Managing across borders and cultures. Prentice Hall, New Jersey, 2000.
 9. Gersten M.(red.): Cultural dimensions of international mergers and acquisitions. Walter de Gruyter, Newe York, 1998.
 10. Hofstede G.: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa, 2000.
 11. Kostera M., Kownacki S.: Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi. [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa, 1995.
 12. Koźmiński A.K.: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa, 1999.
 13. Lachman R., Nedd A., Hinings B.: Analizing cross-national management and organizations: a theoretical framework. Management Science, January 1994.
 14. Sudarsnam S.: Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa, 1998.
 15. Watson T.: In search of management. Culture, chaos and control in managerial work. International Thompson Business Press, London 1997.
 16. Weston J.F., Chung K.S., Siu J.A.: Takeovers, restructuring and corporate governance. Prentice Hall, New Jersey 1990.
 17. Yip G.: Strategia globalna. PWE, Warszawa, 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu