BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryńska Elżbieta
Tytuł
Zróżnicowanie wynagrodzeń a segmentacja polskiego rynku pracy
Pay Differentiation and Segmentation of Polish Labour Market
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1997, t. 142, s. 27-50
Tytuł własny numeru
Rynek pracy i bezrobocie. Cz. 4
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Segmentacja rynku pracy, Doktryny ekonomiczne, Zróżnicowanie płac, Kształtowanie wynagrodzeń, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Labour market, Labour market segmentation, Economic doctrine, Wage differential, Shaping remuneration, Research of Economic Activity of Population (BAEL)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie wzajemnych relacji pomiędzy kształtowaniem się wynagrodzeń a tworzeniem segmentów rynku pracy w Polsce. W szczególności chodzi o próbę zdefiniowania obszarów wysokich i niskich poziomów wynagrodzeń na rynku pracy oraz cech pracowników związanych z jednymi i drugimi. Autorka uwzględnia problemy teoretyczne dotyczące segmentacji. W pracy wykorzystała dane statystyczne zawarte w badaniach aktywności ekonomicznej ludności GUS. Zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym istnieje dodatnia korelacja pomiędzy poziomem wykształcenia a wysokością wynagrodzenia pracowników. W sektorze prywatnym tworzą się miejsca pracy o stosunkowo wysokich płacach, wymagających wysokich kwalifikacji. W sektorze publicznym odbywa się to w znacznie mniejszym zakresie. Rolnictwo należy do nisko opłacanych miejsc pracy. Potwierdza się także teza o dyskryminacji kobiet w stosunku do mężczyzn, przy zachowaniu równorzędnego poziomu wykształcenia i tych samych stanowisk.

Segmentation of the labour market takes place when within in there exist isolated submarkets operating in different ways. The jobs offered on them are characterized by different working conditions and, thus, among others by a different risk of losing them, differentiated possibilities of promotion and training, and primarily by different levels of pay. For the segmentation process the most important thing is that the level of pay offered on particular submarkets, which is dependent not only on productivity of an employee and quality of provided work but also largely on characteristics of the work place and personal characteristics of the employer. The article deals with the analysis of employees' pay, which was performed in the way allowing to assess the symptoms of segmentation on the Polish labour market. The basis for empirical analysis were findings of the Survey of Population's Economic Activity carried out on a representative sample in May 1993. A comparison of pay differentiation among employee groups representing different demographic characteristics and working on different jobs allowed to draw some conclusions concerning the existence of labour market segments characterized by much lower pay, and - correspondingly - of submarkets with relatively advantageous pay conditions. There were also observed symptoms of a strong pay discrimination of women in every cross-section of the Polish labour market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu