BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech
Tytuł
Kierunki i możliwości rozwoju przedsiębiorstw rolnych w Polsce na progu XXI wieku
Directions and Possibilities of Development of Polish Farms at the Beginning of XXI Century
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 9-14, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Struktura agrarna, Dochody rolnicze, Ceny produktów rolnych, Wydajność pracy
Rural development, Agrarian structure, Farm household income, Agricultural prices, Labour efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono stan i tendencje w kształtowaniu czynników zewnętrznych gospodarstw rolniczych, takich jak poziom wynagrodzeń w gospodarce narodowej, indeksy cen produktów rolniczych i środków do produkcji. Przedstawiono także czynniki wewnętrzne wpływające na poziom dochodu rolniczego, a szczególnie zależność dochodu rolniczego od powierzchni gospodarstw.

The paper describes the present situation and trends in changes of outer factors influencing farms like: level of salaries in national economy, price indexes of agricultural products and farm inputs. It also describes intern factors influencing farm income level, particularly relation between farm income and farm area. The main factor in improving farmers' income should be diversification of incomes assuming creating incomes outside the farm. Increasing the farm income by increasing the farm area is presently and will be very limited. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzezik R., Goraj L., Reinstein J. (1993): Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 1990-1992. IKRiGZ, Warszawa 90-135.
  2. Praca zbiorowa {2001): Specjalny przegląd wiejskich gospodarstw domowych 2000. Bank Światowy, Warszawa 1-16.
  3. Pokrzywa T. i in. (1999): Produkcyjno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 1995-1997. IHRiGŻ, Warszawa 88-90.
  4. Pokrzywa T. i in. (2001): Produkcyjno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 1997-1999. IERiGŻ, Warszawa 106-111.
  5. Szemberg A. (2001): Rynki wiejskie: ziemia, kapitał, praca. IRWiR PAN, Warszawa; 1-13.
  6. Woś A. (2000): Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego. IERiGŻ, Warszawa 2-3.
  7. Ziętara W. (2000); Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w różnych typach gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. SGGW, Warszawa nr 40/ 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu