BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacki Bogdan, Łowicka Anna
Tytuł
Zachowania przedsiębiorstw agrobiznesu wobec wyzwań gospodarki rynkowej
Agribusiness Behaviour in Face of Market Economy Challenge
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 52-57, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Przemysł spożywczy, Przemysł mleczarski, Przemysł przetwórstwa rolnego, Spółdzielczość, Spółdzielczość mleczarska, Spółdzielczość rolnicza, Gospodarka rynkowa, Restrukturyzacja spółdzielczości, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przekształcenia organizacyjne
Agrobusiness, Food industry, Dairy industry, Agricultural processing industry, Cooperative movement, Cooperative creameries, Agricultural cooperation, Market economy, Restructuring of co-operatives, Restructuring of enterprises, Organisational transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstwiono wpływ zmian sytuacji zewnętrznej na funkcjonowanie przedsiębiorstw agrobiznesu. Przeanalizowano sytuację oraz działania podjęte przez trzy różne przedsiębiorstwa, stanowiące odpowiedź na wyzwania gospodarki rynkowej.

The authors' prepared an analyse of adjustment to the market conditions of agribusiness firms connected with production, trade and service. It was stated, that the change was very deep, particularly the level of employment and worth of property decreased. The relationship between the worth of circulating and fix capital was improved. In the research was find that deeper adjustment process was connected with better economic situation of firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gola M. (1999): Transformacja gospodarcza w Polsce i w Czechach w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Exporter.pl.
  2. Makarski S. (2000): Procesy dostosowawcze przemysłu rolno-spożywczego do wymagań rynku. Roczniki Naukowe SERIA, tom II, zeszyt l, 64-68.
  3. Urban R. (2000): Polski przemysł spożywczy. Analiza makroekonomiczna, IERiGŻ, Warszawa, 75-81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu