BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażek Marian
Tytuł
Jakość rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych w Wielkopolsce
Quality Development of Farms an Agrarian Business in Wielkopolska
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 89-93, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Rozwój rolnictwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Gospodarka rynkowa
Agrobusiness, Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Rural development, Enterprise development, Enterprise environment, Market economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych w warunkach gospodarki rynkowej wymaga dostrzegania ekonomicznych zagadnień jakości. Potrzeba ta wynika z występowania wzajemnych związków pomiędzy kategoriami jakościowymi a ekonomicznymi. Celem pracy była analiza ogólna uwarunkowań jakościowego rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych z uwzględnieniem ich otoczenia.

Studies indicate that perception, ordering and forming relation between qualitative categories and economical categories of farms and agrarian businesses development result of economy's function system. Qualitative problem is particular present in evolutionary undertakings wielkopolskich agrarian contratorsand contain changes of organization producing, row materials, products and services system. Effective those changes confirm arrived at an investicity decision. Individual farms to 10 hectares manage very intensive production but above 10 hectares and largeareas farms increase production scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Błażek M. (1997): Kierunki i efektywność przekształceń własnościowych i strukturalnych w rolnictwie. AR, Poznań, 20-21.
  2. Błażek M. (1998): Uwarunkowania procesu tworzenia jakości w rolnictwie polskim w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe AR Kraków nr 55, t. II, 93-103.
  3. Pytkowski W. (1976): Organizacja i ekonomika gospodarstw. PWN, Warszawa, 47-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu