BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzieża Grzegorz
Tytuł
Perspektywy rozwoju mechanizacji gospodarstw rolnych współpracujących z zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego
Perspectives of Mechanization of Farms Co-Operated with Food Processing Plants
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 131-135, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Jakość produkcji
Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Production quality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było określenie poziomu i struktury inwestycji mechanizacyjnych gospodarstw rolnych współpracujących z przedsiębiorstwem przetwórczym. Badania empiryczne wykonano w 2001 r. w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Źródłem danych były opinie rolników uzyskane metodą ankietową według wcześniej przygotowanego kwestionariusza. Uzyskano dane z 76 gospodarstw rolnych stanowiących całą populację gospodarstw, które zawarły jednoroczne umowy kontraktacyjne z wybranym przedsiębiorstwem. Przeprowadzono również wywiady z zarządzającymi pięcioma przedsiębiorstwami przemysłu rolno-spożywczego zlokalizowanymi na terenie województwa.

An essential reason limiting or stopping farm machinery restitution is a weak financial situation of most of the farms. A bad economical situation often results in not adjusted quality of offered products to increasing consumer requirements. Limited possibilities of purchase of modern technical means causes new production technology introduction and in effect, decreasing quality of offered raw material. Hence, it is a reason of weakens of the farm competitiveness and the factor limited production activities at strong foodstuffs markets. Such situation is not convenient f or agricultural producers in a view of near accession of Poland to the EU when Polish producers will be forced to face challenges resulted in competition with the EU producers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hunek T. (1993): Szanse i zagrożenia dla wsi i rolnictwa w świetle stowarzyszenia Polski z Unią Europejską. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6/93, s. 3-13.
  2. Kapusta F. (2000): Rola integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Zamość, Z3, T2, s. 23-29.
  3. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1998. GUS, Warszawa, 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu