BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klusek Tomasz
Tytuł
Przyszłość polskich gospodarstw rolnych w perspektywie europejskiej
The Future of Polish Farms in the European Perspective
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 113-116, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa
Agriculture, Arable farm, Rural development
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Obecna sytuacja polskich gospodarstw rolnych wskazuje na pewne negatywne zjawiska, których przezwyciężenie nie jest możliwe w krótkim czasie. Są one bowiem pochodną wielu czynników. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju gospodarstw oraz działania podejmowane na rzecz ich modernizacji są przedmiotem tego artykułu.

Present situation of Polish farms indicates some negative developments that cannot be overcome in a short run perspective because they are caused by many factors. The circumstances of functioning and development of farms and undertaken activities for their modernisation are the main subject of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Klepacki B. (1997): Sytuacja dochodowa rolników o różnym wykształceniu w okresie przemian gospodarczych. Wieś i rolnictwo nr 2.
  2. Kurowska T. (1998): Gospodarstwo rodzinne czy gospodarstwo rozwojowe. Dylematy wyboru. [W:] Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Prutisa. Temida 2, Białystok.
  3. Martin S., McLeay F. (1998): The Diversity of Farmers' Risk Management Strategies in a Deregulated New Zealand Environment. Journal of Agricultural Economics, Vol. 49, No 2.
  4. Stańko S., Stolarska A. (1995): Wpływ produkcyjnej wytwórczości pozarolniczej na organizację i intensywność gospodarowania w rolnictwie. Rocz. Nauk Roln., Seria G, 86.
  5. Szot E. (1999): Rzeczpospolita.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu