BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarka Sławomir
Tytuł
Wpływ restrukturyzacji na sytuację finansową w jednoosobowych spółkach AWRSP
Impact of Restructuring on Financial Situation of Agriculture's Limited Liability Companies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 157-161, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Bilans, Bilans przedsiębiorstwa, Rachunek wyników, Rachunek wyników przedsiębiorstwa
Agriculture, Enterprise management, Restructuring of enterprises, Balance sheet, Enterprise’s balance, Income statement, Enterprise's income statement
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)
Agricultural Property Agency of the State Treasury
Abstrakt
Przedstawiono ocenę sytuacji finansowej jednoosobowych spółek AWRSP prowadzących działalność na terenie Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu. Są to tzw. spółki komercyjne, w których prowadzona jest typowa działalność produkcyjna. Przedsiębiorstwa te powstały w wyniku restrukturyzacji majątku przejętego do Zasobu SP z państwowych gospodarstw rolnych w oparciu o ustawę z 19 października 1991 r. "O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw".

The paper examines financial performance of enterprises operating in agriculture's limited liability companies in Wielkopolska region. During the five years under consideration, significant changes have occurred in the average size and structure of property s companies. The restructuring is caused either by the changes of company environment or internal crises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj J., Dresler Z. (2001): Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa, 204-222.
  2. Guzewicz W, Zdzieborska M., Żarska A. (1998), (1999): Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych PGR. IERiGŻ, Warszawa, 22-33.
  3. Jarka S. (1999): Efekty restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw rolniczych w latach dziewięćdziesiątych. Wydawnictwo AE w Krakowie.
  4. Osuch D. (1999): Efektywność ekonomiczna zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw powstałych w oparciu o majątek Skarbu Państwa. IERiGŻ, Warszawa.
  5. Porter M. E. (1998): Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa.
  6. Ziętara W., Leopold A. (1995): Stan obecny i aktualne problemy prywatyzacji rolnictwa. SGGW, 9-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu