BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodzińska Katarzyna, Stopa Robert
Tytuł
Szanse i perspektywy rozwoju gospodarstw rolnych w opinii młodych rolników
Chances and Outlook of Farms Development According to Young Farmers
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 180-184, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Konkurencyjność rolnictwa
Agriculture, Arable farm, Rural development, Agricultural competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono opinie młodych rolników o szansach i możliwościach rozwoju rolnictwa w Polsce. Z badań wynika, że generalnie 85 procent młodych rolników z optymizmem patrzyło w przyszłość. Perspektywy rozwoju rolnictwa w opiniach respondentów warunkowane były jednak działaniami o charakterze zewnętrznym: objęcie gospodarstw rolnych systemem wspólnej polityki rolnej, wprowadzenie radykalnych zmian w obecnie prowadzonej polityce rolnej, zwiększenie opłacalności produkcji, ochrona rodzimych rynków rolnych.

The paper refers to agricultural producers from the region of Warmia and Masuria, included in the group of young farmers, and their opinion of chances and outlook of development of Polish agriculture in the aspect of integration with European Community. More than 85% respondents notice the chances of development. According to the respondents, the exterior conditions are the factor which determines the chances of farm development. The conditions are: equality of chances with farmers from EC countries (including compensatory funds), efficient agricultural policy, profitability of production and protection of domestic agricultural market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baeyens H. (1997): Innowacje i restrukturyzacja w Europie Północno-Zachodniej. [W:] Polityka rozwoju regionalnego: innowacje i restrukturyzacja. PARR, Warszawa, 275.
  2. Bericht der Kommission (1996): Junglandwirte und das Problem der Übertragung von Betrieben in der europaischen Landwirtschaft, Brüssel, 04.09.1996, KÖM (96).
  3. Jaworowski P. (1993): Przejmowanie gospodarstw rodzinnych przez młodych rolników i ich wpływ na rozwój produkcji żywności. UMK, Toruń, ss.143.
  4. Kania J. (2000): Szansę i zagrożenia polskiego rolnictwa w perspektywie integracji z Unia Europejską. [W:] Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. OPTIMUM, Studia Ekonomiczne, Nr 2(6). Uniwersytet w Białymstoku, 157-188.
  5. Siekierski C. (1997): Szansę i wyzwania dla polskiej wsi i rolnictwa wynikające z integracji z Unią Europejską. Biblioteka Ludowca, Warszawa.
  6. Wilkin J. (2000): Postawy rolników i ludności wiejskiej w Polsce wobec rynku, państwa i Unii europejskiej. [W:] Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. OPTIMUM, Studia Ekonomiczne, Nr 2(6). Uniwersytet w Białymstoku, 107-124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu