BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuk Tomasz
Tytuł
Czynniki warunkujące nakłady pracy przy produkcji pszenicy ozimej
Factors Determining Labour Input in Winter Wheat Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 201-205, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Gospodarstwa chłopskie, Produktywność, Efektywność rolnictwa, Produkcja rolna
Agriculture, Arable farm, Farm households, Productivity, Efficiency in agriculture, Agricultural production
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia metodykę i wyniki badań dotyczących wpływu wybranych czynników przyrodniczych i ekonomicznych na nakłady pracy żywej i mechanicznej siły pociągowej przy produkcji pszenicy ozimej. Badania przeprowadzono w latach 1993-1997 w 120 gospodarstwach chłopskich położonych na nizinnej części Dolnego Śląska. W efekcie przedstawiono modele regresji wieloczynnikowej opisującej zmienność badanych nakładów.

This work presents methodics and results of investigations of relating influence select factors natural and economic on labour input and machine work at production of winter wheat. Investigations carry out in years 1993-1997 in 120 peasant's farms situated in low-lying parts of Lower Silesia. In effect one introduced models of multiple regression describing variability investigated inputs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Birski A., Duniak Z. (1991): Pracochłonność produkcji roślinnej w gospodarstwach indywidualnych. Rocz. Nauk Roi., G, 85, 4, 65-75.
  2. Gołaś Z., Wysocki F. (1993): Analiza pracochłonności wybranych roślin w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki AR Poznań, CCXLV, 45-55.
  3. Karwowski T. (1996): Zasady eksploatacji i opłacalności zakupu maszyn. IBMER, W-wa, 50-64.
  4. Krasowicz S. (1997): Kalkulacje dotyczące uprawy zbóż. IUNG, Puławy, 3-4.
  5. Maniecki F. (1976): Organizacja i planowanie pracy wykonawczej w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, W-wa, 12-30.
  6. Stanisz A. (2000): Przystępny kurs statystyki. StatSoft Kraków, 51-79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu