BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszańska Anna
Tytuł
Określenie progów opłacalności produkcji żywca wieprzowego na przykładzie realcji cen skupu trzody chlewnej do cen i kosztów produkcji żyta
Qualification of Thresholds of Profitability of Pigs for Slaughter Production on the Example of Relation between a Pigs for Slaughter Purchasing Prices and Prices of Rye and their Costs of Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 223-226, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Produkcja zboża, Ceny produktów rolnych
Agrobusiness, Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Corn productions, Agricultural prices
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opłacalność produkcji jest istotnym czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu rynku żywca wieprzowego. Największy wpływ na kształtowanie poziomu opłacalności produkcji trzody chlewnej mają relacje cen skupu żywca do cen podstawowych pasz. W artykule oszacowano graniczne progi opłacalności w produkcji żywca na przykładzie relacji cen skupu trzody do cen i kosztów produkcji żyta. Utrzymywanie w dłuższym okresie czasu wąskich relacji cen skupu żywca do cen zbóż skutkuje znaczną redukcją pogłowia.

Profitability of production is an important factor which decides about a performance of pigs for slaughter market. In the paper are estimated thresholds of profitability in pigs for slaughter production on the example of relation between pigs for slaughter prices and prices of rye and their costs of production. Preservation for any length of time a narrow relation between pigs for slaughter purchasing prices and rye market prices causes a handsome reduction of stock. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Informacyjny AKR z lat 1991-2000.
  2. Normy żywienia zwierząt gospodarskich. Praca zbiorowa pod red. R. Rysia (1982): PWRiL, Warszawa.
  3. Reinstein J. (1993): Koszty jednostkowe, dochodowość i opłacalność produkcji rolnej w gospodarstwach indywidualnych w 1992 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, s. 51-76.
  4. Skarżyńska A., Sadowska J. (1997): Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1996 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, s. 89-135.
  5. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I. (2000): Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1999 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, s.98-147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu