BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Leszek, Dziedzic Sylwia
Tytuł
Wzajemne relacje pomiędzy oddziaływaniem etyki, ekonomii i uwarunkowań ekologicznych a jakością żywności
Relations between Ethics, Economy, Environment Conditions and Quality of Food
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 6, s. 16-20, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Etyka, Ekosystem, Środowisko przyrodnicze, Jakość produktów żywnościowych
Agriculture, Arable farm management, Ethics, Ecosystem, Natural environment, Food quality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z podstawowych mechanizmów decydujących o aktualnym stanie rolnictwa i perspektywach jego rozwoju jest współczesna ekonomia. Nie sprzyja ona rolnictwu ekologicznemu, podobnie jak nie stymuluje skutecznej ochrony środowiska. Negatywne skutki dominacji ekonomii nad założeniami ekologicznymi zrodziły wiele problemów w rolnictwie (np. choroba BSE), być może rolnictwo będzie więc wymuszało zmiany w funkcjonowaniu ekonomicznych paradygmatów.

The author describes the village tourism situation as a possibility for ethics, ecology and agriculture. Village tourism (agritourism) means ofter an encounter with ethics, ecology and agriculture. The necessity of empirical research in this field is stressed, too, connected the interdependence between ethics of habitants and tourists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W. (1999): Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. AL BIS, Kraków.
 2. Czudec A. (1996): Znaczenie rolnictwa w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów górskich. [W:] Formy inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich. Mat. Konf. AR, Rzeszów, SGH, Warszawa.
 3. Duczkowska-Małysz K. (1996): Wielofunkcyjny rozwój wsi w regionach o wysokim zaludnieniu. [W:] Rozwój terenów wiejskich w Polsce południowej. FAPA, AR Kraków.
 4. Gaworecki W. (1994): Turystyka. PWE, Warszawa. Informacja o działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej .(2001): MRiRW. Departament Rozwoju Wsi. Warszawa.
 5. Jan Paweł II (1999): VII pielgrzymka do ojczyzny. Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitańskiej. Olsztyn.
 6. Morrow W. (1994): Global Paradox. New York.
 7. Przecławski K. (1997): Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. AL BIS, Kraków.
 8. Cygan J. (1997): Zagadnienia turystyki w dokumentach Soboru Watykańskiego II. [W:]. Agrorurystyka w społeczno-ekonomicznym rozwoju środowiska wiejskiego. PTNKF, Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu, Biała Podlaska.
 9. Tourism and Environment. (1997): Questions and Answers, No 3, Council of Europe, Strasbourg.
 10. Waloszczyk K (1997): Planeta nie tylko ludzi. PIW, Warszawa.
 11. Zaręba D. (2000): Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu