BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszko-Chomentowska Zofia
Tytuł
Ekologiczne aspekty rozwoju agroturystyki
The Ecological Aspects of Farm Tourism Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 6, s. 85-89, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Agroturystyka, Rolnictwo, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Ekologia, Środowisko przyrodnicze
Tourism, Agrotourism, Agriculture, Arable farm management, Ecology, Natural environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Warunkiem właściwego wykorzystania obszarów wiejskich dla celów turystycznych jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury. Rozwój ruchu turystycznego ingeruje silnie w środowisko naturalne. Negatywne zmiany obserwowane w sferze oddziaływania turystyki na środowisko są skutkiem bezpośredniego wpływu turystów oraz intensywnej działalności urządzeń infrastrukturalnych. Regiony o wybitnych walorach przyrodniczych, jak rejon Puszczy Białowieskiej, są szczególnie predysponowane do spełnienia funkcji turystycznych.

The proper use of rural areas for tourism purposes depends heavily on whether a required infrastructure is prepared in these areas. The tourist traffic development interferes in the natural environment no less than in the case of any other economic activity. The undesirable changes observed in the sphere of tourism environmental interference come of both the direct tourists' impact and the intense activity of infrastructure facilities. The regions of outstanding natural values, such as the Bialowieza Primeval Forest are especially predisposed to serve as tourist amenities. Therefore, the farm tourism makes a major development policy in the communes adjacent to the Bialowieza Primeval Forest. All efforts of local self-governments are put into construction of infrastructure objects in the field of the unique nature preservation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębniewska M., Tkaczuk M. (1997): Agroturystyka, koszty, ceny, efekty. Wyd. Poltext, Warszawa.
  2. Długokęcka M. (1999): Przedsiębiorczość kobiet na obszarach wiejskich na przykładzie agro- i ekoturystyki. Roczniki Naukowe SERiA, Rzeszów, T. I, z. 3:171-176.
  3. Drzewiecki M. (1995): Agroturystyka. Założenia-uwarunkowania-działania. Inst. Wyd. Świadectwo, Bydgoszcz.
  4. Jędrzejczyk J. (1995): Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki. Wyd. "Śląsk", Katowice.
  5. Kozłowski S. (1994): Droga do ekorozwoju. PWN, Warszawa.
  6. Majewski J. (1998): Turystyka wiejska - między rozwojem a ochroną dziedzictwa. [W:] Rozwój obszarów wiejskich w procesie integracji z UE. Wyd. UMK, Toruń.
  7. Pyłka-Gutowska E. (1998): Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. Oświata, Warszawa.
  8. Rocznik Statystyczny woj. podlaskiego 2000, US Białystok
  9. Zabierowski K., Barłowska A., Jędrzejczak J. (1990): Wpływ turystyki na przekształcenia w rolnictwie górskim. [W:] Problemy zagospodarowania ziem górskich, 30, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu