BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paczkowski Lech
Tytuł
Środowiskowe uwarunkowania efektywności ekonomicznej gospodarstw indywidualnych położonych w rejonie oddziaływania HM Głogów
The Environmentals Conditions of Economic Efficiency of the Farms Situated in the Region Influence Copper Ironworks "Głogow"
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 6, s. 50-54, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Degradacja środowiska, Ekonomiczne aspekty zanieczyszczenia środowiska, Zanieczyszczenie środowiska
Agriculture, Arable farm, Degradation of the environment, Economic aspects of environmental pollution, Environmental pollution
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia negatywnego wpływu huty Głogów na plony roślin oraz poziom dochodów, a także próbę oceny struktury organizacji gospodarstw w warunkach ograniczeń z zaleceń produkcyjnych sformułowanych przez naukę. Zastosowano metodę opisu gospodarstw rolniczych, metodą analizy regresji oraz analizy porównawczej.

On the basis of numerical data from 160 peasant farms in the Głogów copper ironworks area, an attempt has been made to determine the negative effect of the ironworks on crop yield and the level of income. The objective of the study was organization off arms with respect to recommendations and standards reported in scientific literature. The data from farms were used for constructing two models in the years 1995 and 1999, situated in the vicinity of copperaworks Głogów. Description on the farms and regression analysis and comparative analysis were the methods used in the study. The results indicate that in models (up to 6 km front the copperaworks) farmers breed cattle, grazed on pastureland and leaves of sugar beet are used as livestock feed, which is against the regulations. In models (6-12 km from copperworks) better productivity and profitability was noted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andruszczak E., Huczyński B. (1990): Skutki emisji HM Legnica w rolnictwie i agrotechniczne możliwości ich łagodzenia. Mat. Konf. Legnica.
  2. Baluk A. (1990): Gospodarka rolna na terenach objętych emisją hut miedzi. Mat. Konf. Legnica.
  3. Baluk A. (1993): Plonowanie i stopień skażenia metalami ciężkimi roślin uprawnych w rejonie oddziaływania emisji HM Głogów. Okręg. Ośr. Rzeczozn. i Doradź. Roi. Poznań (maszynopis).
  4. Bohosiewicz M. i in. (1978): Zawartość miedzi, ołowiu i cynku w krwi, mleku, wątrobach, nerkach i kościach krów z rejonów Hut Miedzi Legnica i Głogów I. Mat. I Kraj. Konf. "Wpływ zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi na przyrodnicze warunki rolnictwa". Puławy.
  5. Monkiewicz J. (2000): Minimalizacja skutków oddziaływania skażeń przemysłowych u bydła przez zastosowanie antagonistycznych biodostępnych substancji mineralnych. Wrocław (maszynopis).
  6. Turski R., Baran S. (1978): Różnice typologiczne gleb jako wskaźniki zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi. Mat. I Kraj. Konf. "Wpływ zanieczyszczeń pierwiastkami śladowymi na przyrodnicze warunki rolnictwa". Puławy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu