BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaliszczak Lidia
Tytuł
Procesy równoważenia rozwoju gospodarki żywnościowej w regionach rozdrobnionego rolnictwa Podkarpacia
Process of Equalizing Development of Agribusiness in Crumbled Agriculture on Example Podkarpacie Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 6, s. 60-64, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Agrobiznes, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Gospodarka żywnościowa, Gospodarka rynkowa
Agriculture, Agrobusiness, Arable farm, Agricultural production, Food economy, Market economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest syntetyczne omówienie uwarunkowań oraz przewidywanego przebiegu procesów kształtujących możliwości rozwoju gospodarki żywnościowej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej. Jako przykład empiryczny wybrano województwo podkarpackie, cechujące się pewną odrębnością w porównaniu z innymi regionami kraju, zarówno w zakresie warunków przyrodniczych, jak i społeczno-ekonomicznych.

In this report are introduced conditions of process of equalizing development of agribusiness in crumbled agriculture. These problems were described on example Podkarpacie Region. Analysis shows, that increase of effectiveness mainly depends of changes of agribusiness structure and adaptation to resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Christopher M. (1998): Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
  2. Diagnoza stanu rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. Materiały UW w Rzeszowie, 2000.
  3. Gołembska E. (1999): Kompendium wiedzy o logistyce. PWN, Warszawa-Poznań.
  4. Klepacki B. (1997): Wykształcenie jako determinanta zachowań produkcyjnych rolników w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr l.
  5. Michna W., Wrzochalska A. (1998): Główne kierunki przeobrażeń w rolnictwie w latach dziewięćdziesiątych". IERiGŻ, Warszawa.
  6. Rosner A. (1998): Ludzie zbędni. Nowe Życie Gospodarcze, nr 28.
  7. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006, UW Rzeszów.
  8. Tomczak F. (1998): Uwarunkowania rozwoju agrobiznesu w regionach rozdrobnionego rolnictwa. Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 51.
  9. Woś A. (1995): Alternatywne scenariusze rozwoju polskiego rolnictwa w okresie długim. [W:] Scenariusz rozwoju zrównoważonego. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu