BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotkiewicz Wojciech
Tytuł
Gospodarstwa rolne w parkach narodowych - szanse i bariery rozwoju
Farms in the Area of National Parks - Chances and Barriers of Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 6, s. 90-94, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Struktura agrarna, Parki narodowe
Agriculture, Arable farm, Rural development, Agrarian structure, National parks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie zawiera wyniki badań dotyczące działalności rolniczej na terenie czterech parków narodowych. Na obszarach tych dochodzi do konfliktów pomiędzy administracją poszczególnych obszarów chronionych, a właścicielami gospodarstw rolnych. Konflikty te powstają w wyniku wielu ograniczeń stawianych przez parki. Jednocześnie parki stwarzają rolnikom możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów.

The paper contains the results of research devoted to agricultural activity in the area of four national parks. There is a number of conflicts in the areas between administration of particular national parks and farm owners. The conflicts stem from a number of limitations and barriers stated by the parks. At the same time the parks enable farmers to obtain additional income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewski J. T., Harabin Z. (1993): Rolnictwo w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu. [W:] Raporty wyjściowe do studium pt. Proekologiczne zorientowanie polityki rolnej w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, t. III, s. 111-121. IBRiGŻ, Warszawa.
  2. Cieśliński Z., Jaworowski P., Szczepańska E. (1994): Problemy ochrony i rekultywacji środowiska. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
  3. Gotkiewicz W. (1993): Przyrodnicza rola mokradeł i kierunki ich ochrony. [W:] Rola doradztwa w kształtowaniu i ochronie środowiska rolniczego w gminie. Świnoujście-Kopenhaga, s. 187-193 (Materiały konferencji naukowej).
  4. Siewniak M., Orzeszko E. (1988): Konflikty między parkiem krajobrazowym i innymi formami użytkowania terenu i próby ich łagodzenia na przykładzie rejonu parku krajobrazowego nad Branwią. [W:] Majdecki L. (red.) - Problemy architektury krajobrazu, t. l, s. 103-116, SGGW-AR, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu