BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balińska Agata
Tytuł
Ekonomiczne i pozaekonomiczne skutki rozwoju agroturystyki w wybranych gminach nadbużańskich
Economic and Non-Economic Results of the Agrotourism Development in the Chosen Bug Communities
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 6, s. 95-99, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Agroturystyka, Rolnictwo, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Środowisko przyrodnicze, Społeczności lokalne
Tourism, Agrotourism, Agriculture, Arable farm management, Natural environment, Local community
Uwagi
summ.
Abstrakt
Agroturystyka to z jednej strony działalność pozarolnicza na wsi, a z drugiej - coraz bardziej popularna wśród turystów forma rekreacji. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki są wielorakie, podobnie jak powodowane przez nią skutki. Agroturystyka niesie wielorakie korzyści zarówno prowadzącym ją rolnikom, turystom, jak i społeczności lokalnej. Nie zawsze są to efekty wymierne, a niekiedy ich charakter jest negatywny.

Agrotourism on one hand is a non-rural business activity and on the other hand - more and more popular form of recreation among tourists. Agrotourism development conditions are diversified as well as the results that they cause. Agrotourism brings various profits both to the owners of agrotourism farms, tourists and both local community. The results are not always measurable and sometimes they may be negative. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębniewska M., Tkaczuk M. (1997): Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty. Poltext. Warszawa.
  2. Przecławski K. (1997): Człowiek a turystyka, zarys socjologii turystyki. Wyd. ALBIS, Kraków.
  3. Wodejko S. (1997): Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu