BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodziński Zbigniew
Tytuł
Problemy jakości w rozwoju zasobów ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim
The Issue of Quality in Development of Human Resources in Warmia and Masuria Voivodship
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 6, s. 143-147, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Rozwój rolnictwa, Ludność wiejska, Wykształcenie, Edukacja, Postęp społeczny, Infrastruktura instytucjonalna
Village, Rural development, Rural population, People's education, Education, Social progress, Institutional infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozważania nad stanem i perspektywami rozwoju zasobów ludzkich dowodzą, że najbardziej skuteczną drogą "doganiania społeczeństw rozwiniętych" oraz głównym źródłem pozytywnych zmian wewnętrznych kreujących postęp społeczny i kulturowy jest stworzenie sprawnego systemu wsparcia instytucjonalnego.

Consideration of the state and outlook of human sources development prove that creation of competent system of institutional support is the most efflcient way to "catch up with developed communities ", as well as the main source of positive interior changes that stimulate social and cultural progress. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J. (1999): Obszary problemowe w rolnictwie polskim. Prace Geogr. 172, IGiPZ PAN, Wrocław, s. 112.
  2. Duczkowska-Malysz K. (1998): Rolnictwo-wieś-państwo. Wyd. Naukowe PWN Warszawa, s. 83.
  3. Forst M. (1997): Rozwój lokalny w Polsce. [W:] Polityka rozwoju regionalnego: innowacje i restrukturyzacja, PARR, UW, CUP, Warszawa, 182-242.
  4. Kłodziński M., Wilkin J. (1998): Rozwój terenów wiejskich w świetle przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 4, 89-102.
  5. Knieć W. (2000): Obszary wiejskie Irlandii: od marginalizacji do perspektywy szansy, rozprawa doktorska. UMK Toruń, s. 37.
  6. Michalak J., Warzocha Z. (2000): Analiza zróżnicowania stopnia rozwoju struktur społeczno-gospodarczych w gminach podmiejskich i peryferyjnych. Zesz. Nauk. UWM, nr 3 (w druku).
  7. Stõhr W. B. (1996): Local synergy and innovation in peripheral areas (in:) Wealth from diversity. Innovation, Structural Change and Finance for Regional Development in Europe. KLUWER Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 229-239.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu