BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Długoborski Wacław
Tytuł
Narodziny katolickiej nauki społecznej: Encyklika "Rerum Novarum" (1891) na tle epoki
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 631, s. 23-43
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy Polski w świetle katolickiej nauki społecznej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedry Mikroekonomii i Historii Gospodarczej oraz NSZZ "Solidarność", Wrocław, 8 listopada 1991
Słowa kluczowe
Katolicka nauka społeczna, Encykliki papieskie, Encyklika Rerum Novarum, Kościół katolicki
Catholic social teaching, Papal encyclicals, The encyclical Rerum Novarum, Roman Catholic Church
Abstrakt
Autor przypomniał historię społecznej nauki Kościoła Katolickiego, a w tym szerzej omówił Encyklikę Papieża Leona XIII "Rerum Novarum" i kwestie w niej poruszone, a także opinie z jakimi spotkała się w świecie. Nawiązał również do ogłoszonej 100 lat później przez Papieża Jana Pawła II Encykliki "Centessimus Annus" i jej roli w rozwiązywaniu współczesnych problemów kapitalizmu krajów postkomunistycznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aubert R., Kościół katolicki od kryzysu 1848 roku do pierwszej wojny światowej (w:) R. Aubert i in. (wyd.) Historia Kościoła, t. 5. Warszawa 1985.
 2. Chamot M., Polska myśl chrześcijańsko-społeczna w zaborze pruskim w latach 1890-1918. Toruń 1991.
 3. Ciołkosz A., (wyd.), Socjalizm na Zachodzie Europy. Czternaście dróg do socjalizmu, Londyn 1968.
 4. Encyklika Centesimus Annus Ojca Świętego Jana Pawła II. Wrocław 1991.
 5. Frey Chr., Etyka protestantyzmu od reformacji do czasów współczesnych. Kraków 1991.
 6. Kuznowicz J. ks., Metody pracy społecznej "Przegląd Powszechny" 1914 Nr 122, cyt. za: O.C. Niezgoda OFMConv., Myśl społeczna "Przeglądu Powszechnego" 1884-1939. "Chrześcijanin w świecie" XVI (1984) Nr 10.
 7. Leon XIII, Encyklika o kwestii robotniczej (Rerum Novarum), cyt. za: "Znak" XXXIV (1982).
 8. Loranc W., Teologia i polityka. O najnowszej encyklice Jana Pawła II. "Dziś" II (1991) Nr 9.
 9. Maier H., "Rerum Novarum" und die katholische Soziallehre 1891-1991. "Internationale katholische Zeitschrift" 20 (1991) Nr 4.
 10. Majka J. ks., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988.
 11. Proletariat roku 1848 puka do naszych drzwi, Wywiad z J.M. Lustigerem, "Znak" XLIII ( 1991 ), Nr 11.
 12. Rauscher A. (wyd.), Der soziale und politische Katholizismus. Entwicklungslinien in Deutschland 1803-1963, Munchen-Wien 1981, t. I.
 13. Reichhold L., Geschichte der christlichen Gewerkschaften Österreichs. Wien 1987.
 14. Saurer E., Die politischen Aspekte der österreichischen Bischofsernernnungen 1867-1903, Wien-München 1968.
 15. Schneider M., Die christlichen Gewerksschaften 1894-1933 Bonn 1982.
 16. Strzeszewski Cz. i in. (wyd.), Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939. Warszawa 1981.
 17. Szczotok E. ks., Kościół a kwestia robotnicza w XIX w. "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" XIV (1981).
 18. Tischner J., Pomiędzy dobrą a złą nowiną. "Tygodnik Powszechny" 1992 Nr 20.
 19. Turowski K., Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce. Warszawa 1989, cz. 1.
 20. Ward R., The Protestant Church, especially in Britain, and the Social Problems of the Industrial Revolution (w:) S. Bachmann (wyd.), Religion und Kirchen im Industriellen Zeitalter. Braunschweig 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu