BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyńska Władysława
Tytuł
Dochody sektora gospodarstw domowych w okresie transformacji gospodarki polskiej (1989-1995)
Earning of the Households Sector in the Time of Polish Economy Transformation (1989-1995)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s. 26-43
Słowa kluczowe
Klasyfikacja statystyczna, Gospodarstwa domowe, Produkt krajowy brutto (PKB), Poziom życia, Dochody ludności, System statystyczny, Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD), Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Statistical classification, Households, Gross domestic product (GDP), Living standard, People's income, Statistical system, Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE), Systemic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono wpływ przekształceń ustrojowo-systemowych w Polsce na politykę dochodową państwa. Przedstawiono makroekonomiczną analizę rozwoju dochodów sektora gospodarstw domowych w latach 1991-1995 oraz analizę zmian dochodu rozporządzalnego na tle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. Podkreślono złożoność badań nad dochodami i konieczność ich ciągłego prowadzenia w różnych ujęciach. Celem tych badań jest uzyskanie informacji przydatnych dla polityki dochodowej i społecznej państwa w celu jej dostosowania do oczekiwań społeczeństwa w warunkach gospodarki rynkowej.

The paper shows changes (dynamics of changes) in the macroeconomic formation of terms of national incomes policy. Against the background of dynamics of basic macroeconomic standards (GDP, consumption and accumulation) it has been made an analysis of evolution of population's incomes in the households sector. It has been shown, in the article, the structural and dynamic changes of incomes in the microeconomic range and in the profile of six types of the housekeepings. The article ends with the households's opinions estimating their own material situation. These opinions indicate continuous raise in life in the time of the market economy building. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu