BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaki Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Istota i specyfika pomiaru wartości przedsiębiorstwa jako składnika procedury jego wyceny
Essence and Specific Nature of Measurement of Value of Enterprise as Component of Valuation Procedure
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 507, s. 17-24
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa, Pomiar i wycena w rachunkowości
Enterprise value, Enterprise valuation, Measurement and valuation in accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są podejścia i metody kompleksowego pomiaru wartości w procesie wyceny przedsiębiorstwa. Autor zaprezentował zakres przedmiotowy pomiaru ekonomicznego i procedurę procesu wyceny.

An analysis of the essence and specific nature of the category 'value of enterprise' leads to a conclusion that the result of the valuation of an enterprise is its quantitative profile based on the measurement of its value from the angle of various economic criteria - which is a specific case occurrence of the category of economic assessment. In the light of the presented in the article analysis of the various aspects of economic measurement the valuation of an enterprise is a complex process as it makes use of various aspects of economic pecuniary measurement which are related to the essence, characteristics and principles of the functioning of enterprises in the market economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Model systemu wskaźników pomiaru i oceny efektywności gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1981, nr 143.
 2. Burzym E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1993.
 3. Czarnek J., Rachunek efektywności inwestycji i postępu technicznego w przemyśle, PWE, Warszawa 1982.
 4. Dobija M., Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Zeszyty Naukowe, AE, Seria specjalna: Monografie, nr 84, Kraków 1988.
 5. Dobija M., Rachunkowość zarządcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 6. Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Metody - analiza - przykłady, pod red. R. Borowieckiego, Wyd. II, AE-TNOiK, Warszawa-Kraków 1996.
 7. Fischer P.M., Taylor W.J., Leer J.A., Advanced Accounting, SWPCo, Cincinnati 1986.
 8. Górski J., Metody poznawcze rachunkowości, PWE. Warszawa 1975.
 9. Helbling C., Unternehmensbewertung und Steuern, IdW-Verlag, GmbH, Düsseldorf 1991.
 10. Jaki A., Zderkowski J.S., Koncepcja oraz formy przejawiania się wartości przedsiębiorstwa [w:] Analiza ekonomiczna i wycena przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, opracowanie i red. naukowa R. Borowiecki, AE-TNOiK, Kraków 1995, s. 17-25.
 11. Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
 12. Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw, Park, Bielsko-Biała 1992.
 13. Kurek W., Rachunek ekonomicznej efektywności przedsięwzięć rozwojowych w gospodarce rynkowej, Wyd. UMCS, Lublin 1994.
 14. Lee T.A., Income and Value Measurement, Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd., Berkshire 1987.
 15. Mączyńska E., Wycena majątku, "Życie Gospodarcze" 1991.
 16. Nesterak J., Pieniążek R., Pomiar wartości w warunkach inflacji, "Przegląd Organizacji" 1993, nr 9, s. 29-31.
 17. Pomiar pieniężny działalności przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. B. Siwonia, PWE, Warszawa 1989.
 18. Wrzosek S., Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Sygma, Wrocław 1994.
 19. Współczesne problemy rachunkowości, praca zbiorowa pod red. A. Jarugowej, PWE, Warszawa 1991.
 20. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, t. 2. Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, pod red. naukową R. Borowieckiego, Wyd. II zmienione, TWIGGER SA, Warszawa 1995.
 21. Wycena przedsiębiorstw. Metody - procedury - przykłady, praca zbiorowa pod red R. Borowieckiego, Wyd. II, AE-TNOiK, Warszawa-Kraków 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu