BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomątowski Stanisław (Wydział Zarządzania), Szczur Marek (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Ocena współzależności procesów ekonomicznych kształtujących rozwój przedsiębiorstwa
Assessment of Interdependence of Economic Processes Affecting Enterprise's Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 507, s. 39-55
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Współpraca produkcyjna, Dywersyfikacja produkcji, Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Enterprise development, Production cooperation, Production diversification, Restructuring of enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono pojęcie i determinanty rozwoju przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano procesy ekonomiczne kształtujące rozwój przedsiębiorstw: kooperację, autarkizację, dywersyfikację, zmiany struktur ekonomicznych (majątku, kapitałów, produkcji, zatrudnienia), zmianę wielkości przedsiębiorstwa, specjalizację. Podjęto próbę kwantyfikacji procesu rozwoju poprzez pomiar poziomu i współzależności wystepujących pomiędzy tymi procesami Opisana metoda została zweryfikowana empirycznie na przykładzie Fabryki Amortyzatorów S.A. w Krośnie w latach 1990-1994.

The development of enterprises is shaped by the changing with time set of conditions and a sub-set of growth factors occurring in the place where they operate. Moreover, the growth of an enterprise is affected by such economic processes as cooperation, autarchy, diversification, changes in the structure of economic activity, changes in its size and specialization. In the article the autors conducted an empirical verification of the proposed methods of measurement of the intensity of economic processes (cooperation, autarchy, diversification, changes of the structure and size, specialization) and of the method of the assessment of the interdependence of the processes mentioned above in a specified period in a concrete enterprise (Factory of Shock Absorbers, S.A. in Krosno). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bertalanffy'ego L. von, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
 2. Bieniasz E., Wybory ekonomiczne w przedsiębiorstwie. Produkcja [w:] Ekonomika przedsiębiorstwa przemysłowego, pod red. T. Kierczyńskiego, PWE, Warszawa 1989.
 3. Bieniok H., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1984.
 4. Bojarska A., Bojarski W.W., Ocena ekonomiczna programu rozbudowy systemu, "Prakseologia" 1972, nr 41.
 5. Chomątowski S., Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie nr 115, AE, Kraków 1993.
 6. Chomątowski S., Dywersyfikacja produkcji a wzrost wielkości obiektów przemysłowych, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1988, nr 261.
 7. Chomątowski S., Identyfikacja oraz metody pomiaru i oceny efektywności struktur przemysłowych, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1995, nr 451.
 8. Chomątowski S., Zróżnicowanie poziomu koncentracji produkcji w przemyśle chemicznym, Zeszyty Naukowe, AE. Kraków 1976, nr 88.
 9. Chwistecka-Dudek H., Strategia dywersyfikacji produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 10-11.
 10. Chwistecka-Dudek H., Strategia dywersyfikacji przedsiębiorstw, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1993.
 11. Doskonalenie struktury organizacyjnej, pod red. A. Stabryly, PWE, Warszawa 1991.
 12. Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, pod red. J. Gajdy, PWE, Warszawa 1987.
 13. Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 14. Famielec J., Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. Doświadczenia, Strategie, AE, Kraków 1992.
 15. Flakiewicz W., Oleński J., Cybernetyka ekonomiczna, PWN, Warszawa 1989.
 16. Gabrusewicz W., Istota rozwoju przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1995, nr 225.
 17. Gabrusewicz W., Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe, Seria II, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1992, nr 120.
 18. Kapcia B., Kierunki zmian we współczesnej kooperacji, "Przegląd Organizacji" 1994, nr 8.
 19. Kornau J., Anti-Equilibrium. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1977.
 20. Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.
 21. Lange O., Całość i rozwój w świetle cybernetyki, PWN, Warszawa 1968.
 22. Madej T., Efektywność specjalizacji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1965.
 23. Mynarski S., Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1968.
 24. Nalepka A., Metoda diagnozy struktury organizacyjnej firmy, AE, Kraków 1995.
 25. Podsiadło J., Interpretacja autakarii i otwartej polityki gospodarczej w literaturze ekonomicznej, Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1986, nr 386.
 26. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 27. Wrzosek S., Koncentracja, specjalizacja i dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 28. Zabłoński Z., Kooperacja bierna jako element rozwoju przedsiębiorstwa, "Gospodarka Materiałowa" 1984, nr 7.
 29. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu