BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Jarosław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zmiany we wzajemnych relacjach sektora publicznego i prywatnego na tle ogólnych zmian systemowych w gospodarce narodowej
Changes in the Mutual Relations of the Private and Public Sectors in the Light of Overall System Transformations in the National Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 507, s. 93-107
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Sektor prywatny w gospodarce, Sektor publiczny w gospodarce, Analiza porównawcza przedsiębiorstw
Systemic transformation, Private sector in economy, Public sector in economy, Comparative analysis of enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza wzajemych relacji pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym: zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych, przychody i wynik finansowy brutto, PKB, produkcję sprzedaną, zatrudnienie, środki trwałe, inwestycje, strukturę eksportu i importu oraz wyniki ekonomiczne finansowe.

The initiated in 1990 process of structural changes in the Polish economy has spread over numerous areas both as regards economic and social life. The ongoing processes of adjustment and structural changes taking place in enterprises should be focused upon as the those of greatest complexity and significance. There has been a significant change in the relations between the public sector embracing the state property, the municipal property and the mixed ownership property with dominating state element and the private sector which encompasses the national private property, foreign property and mixed with private capital domination. Thus, it is important to define the changes in the position of the two sectors not only from the point of view of the number of operations but also their performance, assets, number of employees and volume of outlays. One should also take into consideration financial performance, profitability and liquidity indicators characterizing the private and public sector and pertinent changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu