BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziura Marek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zmiany stopnia specjalizacji przemysłu w krajach OECD w latach 1963-1992
Changes in Specialization Degree of Industry in OECD Countries in the 1963-1992 Period
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 507, s. 143-149
Słowa kluczowe
Przemysł, Specjalizacja przemysłowa, Rozwój przemysłu, Ekonomia gałęziowa
Industry, Industry specialization, Industry development, Industrial organization
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza zmian specjalizacji produkcji przemysłowej w krajach OECD na przestrzeni trzydziestu lat. Proces specjalizacji rozpatrywany jest w ujęciu makroekonomicznym. Analiza wykazała dominację przemysłu spożywczego.

In the article the author presents the results of the research into the extent of changes with respect to specialization of industry in the OECD countries in the years 1963-1992. To carry out the analysis the author made use of measures of specialization whose construction and properties are presented in the first part of the article. The results of the analysis pertaining to the development of the world economy and main structural changes implemented in the major industries against the general trends and regularities justify the need to carry out analyses of the process of specialization in industrial production in the international perspective as a potential factor which strongly affects the internal (national) industrial organizations structures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chomątowski S., Rozwój przemysłu w świecie AE, Kraków 1986.
  2. Dziura M., Dynamika i kierunki t procesu dostosowań strukturalnych w przemyśle przetwórczym krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach 1963-1992, maszynopis powielony, AE, Kraków 1996.
  3. Gajda J., Regionalna specjalizacja i integracja produkcji, "Gospodarka Planowa" 1979, nr 12.
  4. Jurek-Stępień S., Rozwój strukturalny i specjalizacja polskiego przemysłu elektromaszynowego na tle tendencji światowych, Monografie i opracowania, SGPiS, Warszawa 1984, nr 151.
  5. Kukuła K., Kilka uwag o związkach między wskaźnikami specjalizacji i koncentracji przestrzennej skonstruowanymi na podstawie danych strukturalnych, "Przegląd Geograficzny" 1976, z. 3.
  6. Madej T., Efektywność specjalizacji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1965.
  7. Smoliński S., Pojęcie specjalizacji produkcji przemysłowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny, 1974, z. 3.
  8. Zacher L., Zmiany strukturalne w gospodarce średnio rozwiniętej, "Gospodarka Planowa" 1968, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu