BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurczak Grzegorz
Tytuł
Spółka partnerska jako forma działalności przedsiębiorstwa usługowego
Limited Liability Partnership Being the Form of a Business Activity Performed by Service Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2004, nr 6, s. 67-78, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo usługowe, Spółki handlowe, Spółki typu partnership, Prawo spółek, Opodatkowanie spółek
Service enterprise, Commercial companies, Company of partnership, Company law, Company taxation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest analiza przepisów dotyczących powołanej do życia nowego typu spółki, którą jest spółka partnerska. Analiza dokonana została pod kątem wpływu jej kodeksowej konstrukcji na atrakcyjność jako formy działalności przedsiębiorstwa usługowego. Autor omówił genezę tego rodzaju spółki, powody jej wprowadzenia do polskiego systemu prawa oraz problematykę podatkową, w tym tzw. podwójnego opodatkowania. Przedstawił ponadto jej specyfikę jako spółki hybrydalnej i konstrukcję ustawową, w szczególności kwestię odpowiedzialności za zobowiązania, jako jej próbę zminimalizowania bez nadawania spółce osobowości prawnej.

The paper aims at describing the limited liability partnership being the form of a business activity performed by service industry. Some tax issues and civil law aspects have been discussed here as well. The first part presented here, deals with the analysis of tax consequences resulting from the choice of that type of partnership. It focuses on exploration of tax regulations, paying particular attention to freelancing. Possibilities of accumulation of positive solutions are showed here, which are characteristic of private partnerships, that is "double taxation" of income collected from persons who perform their business activities in that legal way, due to the lack of legal personality and following that solutions of a regulation concerning income tax imposed on a private person, and capital partnership, that is a possibility of appointment of the board of directors and self-employment of the staff. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asłanowicz M., Charakter prawny spółki partnerskiej, "Państwo i Prawo" 1998, nr 7.
 2. Asłanowicz M., Pozycja oraz znaczenie spółki partnerskiej w systemie prawa spółek, "Prawo Spółek" 1999, nr 7-8.
 3. Dąbek K., Spółki osobowe w prawie anglosaskim, "Rejent" 1997, nr 3.
 4. Januś L., Spółka partnerska, Dom Wydawniczy "Ostoja", Kraków 2000.
 5. Pawełczyk M., Prawo działalności gospodarczej - uwagi krytyczne, "Rejent" 2001, nr 3, t. II.
 6. Frąckowiak J., Potrzeszcz R., Czy nadanie osobowości prawnej osobowym spółkom handlowym wymaga zasadniczej reformy prawa podatkowego? "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 1.
 7. Frąckowiak J., Kidyba A., Kruczalak K., Opalski W., Popiołek W., Pyzioł W., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, pod red. K. Kruczalaka, Warszawa 1998.
 8. Jacyszyn J., Spółka partnerska według przepisów ustawy. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Bielsko-Biała 2000.
 9. Kidyba A., Spółka partnerska w prawie niemieckim i projekcie prawa spółek handlowych, "Prawo Spółek" 1999, nr 9.
 10. Krzesiak E.J., Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek adwokatów i radców prawnych, Kraków 2002.
 11. Krzesiak E.J., Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki partnerskiej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2003, nr 3.
 12. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. I: Komentarz do artykułów 1-150, Warszawa 2001.
 13. Wiśniewski A.W., Dyskretny urok hybrydyzacji, "Gazeta Wyborcza" z 29 marca 2001 r.
 14. Zdyb M., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy z dnia 19 listopada 1999 r., Zakamycze 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu