BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koczanowski Janusz (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Sprzedaż internetowa - wybrane zagadnienia prawne
On-line Selling (selected legal issues)
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2004, nr 6, s. 79-96
Słowa kluczowe
Ochrona konsumenta, Prawa konsumenta, Handel elektroniczny, Internet, Prawne aspekty sprzedaży, Integracja gospodarcza Polski z UE
Consumer protection, Consumer law, e-commerce, Internet, Legal aspects of sales, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono prawnym aspektom sprzedaży internetowej. Uwzględniono współczesne przeobrażenia w systemach komunikacji (spowodowane przede wszystkim powstaniem Internetu) i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz większego i bardziej dostępnego zestawu możliwości oferowanych przez globalną sieć. Podkreślono, że tym wszystkim problemom powinno sprostać prawo, poprzez dostosowanie ustawodawstwa do zmieniających się warunków ekonomicznych.

The subject of this paper deals with on-line selling in consumer turnover, which is one of the oldest and most commonly concluded contracts, carried out however with the use of modern and more and more common medium which is the Internet. The paper shows specific legal consequences resulting from such contracting in consumer turnover, presented against the legally binding regulations applied by the European Union and most updated Polish regulations, particularly the ones applied in the field of different ways and techniques of concluding contracts via the Internet, legal qualification of the form in which the contract has been concluded, the use of electronic signature while concluding contracts via the Internet, special protection of customers who conclude contracts "at a distance", including the use of the Internet, and legal forms of payment for the Internet transactions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziewicz A., Podpis elektroniczny - pojęcie i funkcja w obrocie, "Przegląd Sądowy" 2001, nr l, s. 102 i nast.
 2. Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r., Prawo o działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz. 1178).
 3. Art. 54 pkt 1 ustawy z 15 listopada 2001 r. o podpisie elektronicznym (DzU nr 130, poz. 1450).
 4. Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998, s. 59.
 5. Fedorowicz H., Akt wirtualny zamiast na papierze, "Rzeczpospolita" 2002, s. C l.
 6. Fiege C., Anonymer Zahlungsverkehr mit elektronischem Geld, "Computer und Recht" 1998, nr 1, s. 41 i nast.
 7. Jacyszyn J., Elektroniczne czynności prawne, "Przegląd Prawa Handlowego" 1999, nr 7, s. 29 i nast.
 8. Jagielska M., Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, "Monitor Prawniczy" 2000, nr 9, s. 559.
 9. Kocot W., Charakter prawny podpisu elektronicznego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 4, s. 39.
 10. Kocot W., Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów, "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 12, s. 28 i nast.
 11. Kocot W., Zawarcie umowy w drodze elektronicznej wymiany informacji, "Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 4, s. 6 i nast.
 12. Kocot W., Zawieranie umów sprzedaży według konwencji wiedeńskiej, C.H. Beck, Warszawa 1998, s. 43.
 13. Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999, s. 733.
 14. Radwański Z., [w:] System prawa cywilnego. Część ogólna, pod red. S. Grzybowskiego, Wrocław 1985, s. 596.
 15. Radwański Z., Elektroniczna forma czynności prawnej, "Monitor Prawniczy" 2001, nr 22, s.1111
 16. Radwański Z., Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 1998, s. 125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu