BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuder Dorota (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym
Transfer of Technology Against the Process of Globalization in a Modern Economic Life
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2004, nr 6, s. 97-107, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Transfer technologii, Badania i rozwój (B+R), Postęp naukowo-techniczny, Globalizacja gospodarki
High-tech, Technology transfer (TT), Research & Development (R+D), Progress in science and technology, Economic globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w artykule jest globalizacja traktowana jako proces, który wpływa na transfer technologii. Nowe technologie zapewniają wydajniejsze metody pracy i otwierają nowe perspektywy działalności człowieka. Dzięki procesowi globalizacji gospodarki może dokonywać się rozprzestrzenianie się tej swoistej rewolucji technologicznej.

The purpose of this article is to present the relations between the process of globalization and the transfer of technology and additionally to say a few words about the issues, which are related to these concepts. At present the research and technical development and their spread is regarded as the most important factor of molding the globalization. On the other hand however, the process of globalization may affect the transfer of technology. The paper shows the interaction between these two phenomena: on one hand, the process of globalization enhances the need to develop and to make use of high technology, though on the other hand the technological development accelerates the process of globalization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Wiedza i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 4.
 2. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002.
 3. Hobday M., Export-Led Technology Development in the Four Dragons: the Case of Electronics, "Development and Change" 1994, nr 25.
 4. Globalizacja, praca zbiorowa pod red. J. Klicha, Wydawnictwo ISS, Kraków 2001.
 5. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, praca zbiorowa pod red. B.Liberskiej, PWE, Warszawa 2002.
 6. http://innowacje.wis.pk.edu.pl/femirc/irc_pk/TT l .html
 7. Kołodko G.W., Globalizacja - zacofanie - rozwój, "Ekonomista" 2002, nr 6, s. 775-816.
 8. Liberska B., Współczesne procesy globalizacji światowej, "Bank i Kredyt" 2000, nr 59 (dodatek).
 9. Saggi K., Trade, Foreign Direct Investment, and International Technology Transfer: A Survey, "The World Bank Research Observer", vol.17, no. 2 (Fall 2002), s. 191-235.
 10. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo FELBERG S JA, Warszawa 2001.
 11. Szpakowski J., Transfer i absorpcja postępu technicznego przez gospodarki krajów rozwijających się, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 12. Szymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
 13. Technology and Productivity. The Challenge for Economic Policy, praca zbiorowa, OECD, Paris 1991.
 14. Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 15. Weresa M.A., Innowacyjność i technologia jako determinanty współpracy międzynarodowej, [w]: Globalizacja i ochrona środowiska, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2002, s. 155-167.
 16. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 17. Zaorska A., Ku globalizacji?..., PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu