BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zyguła Andrzej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami
A Hostile Takeovers of Companies - the Defense Tactics Against Unwelcome Offers
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2004, nr 6, s. 175-190, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Przejęcia bankowe, Techniki fuzji, Strategia przedsiębiorstwa, Sektor bankowy, Wrogie przejęcie
Mergers and acquisitions, Bank takeover, Fusion techniques, Corporation strategies, Banking sector, Hostile takeover
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
BIG Bank Gdański SA, Deutsche Bank
,
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki wrogich przejęć na polskim rynku kapitałowym. Autor koncentruje rozważania na działaniach podejmowanych przez spółkę będącą obiektem wrogiego przejęcia i prezentuje techniki obrony pozostające do jej dyspozycji. Ponadto na przykładzie próby przejęcia BIG Banku Gdańskiego przez Deutsche Bank omawia i ocenia strategię obrony zastosowaną przez zarząd zaatakowanej spółki.

You can encounter many forms of mergers and takeovers in economic practice. The most spectacular one, though relatively rarely appearing on the market, but always stirring up strong emotions, is the transaction known as "hostile takeover". This article aims at bringing the problem of the hostile takeover transactions closer to the reader, and particularly the presentation of defense tactics against unwelcome takeover offers. The first part of the paper presents and classifies means of defense, which is at the disposal of a target-company. In the second part of the paper representing the study of a case where there was an attempt of the hostile takeover of BIG Bank Gdański by Deutsche Bank, on the strength of the classification of the defense means presented in the first part of the paper, further analysis has been made heading towards the identification and assessment of the defense strategy used by the BIG Bank management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagnoli M., Lipman B.I., Stock Repurchase as a Takeover Defense, "The Review of Financial Studies" 1989, t. 2, nr 3.
 2. Bruner R., Hostile Takeovers: A Primer for the Decision-Maker, University of Virginia Darden School Foundation 2001.
 3. Coyle B., Mergers and Acquisitions, CIB Publishing 2000.
 4. Domagalski M., Zmiana układu sił, "Rzeczpospolita" 2000, nr 84.
 5. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. W. Frąckowiaka, PWE, Warszawa 1998.
 6. Gaughan P.A., Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings, John Wiley & Sons 1999.
 7. Hazel J., Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, LIBER, Warszawa 2000.
 8. Helin A., Zorde K., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 1998.
 9. Jenkinson T., Mayer C., Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym, LIBER, Warszawa 1998.
 10. Kharbanda O.P., Stallaorthy E.A., Takeovers, Acquisitions and Mergers, Kogan Page Ltd. 1988.
 11. Kodeks spółek handlowych, ustawa z 15 września 2000 r., DzU 2000 r. nr 94, poz. 1037.
 12. Lefanowicz C.E., Robinson J.R., Smith R., Golden Parachutes and Managerial Incentives in Corporate Acquisitions: Evidence from the 1980s and 1990s, "Journal of Corporate Finance" 2000, nr 6.
 13. Molin J., Optimal Deterrence and Inducement of Takeovers: An Analysis of Poison Pills and Dilution, Stockholm School of Economics, "Working Paper" 1996, nr 102.
 14. Nathan Ch.M., Taking out Takeover Insurance, w: The Mergers and Acquisitions Handbook, McGraw Hill 1987.
 15. Sasiak R., Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Zakamycze, Kraków 2000.
 16. Sikora M., Devensive Tactice, [w:] The Mergers and Acquisitions Handbook, McGraw Hill 1987.
 17. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998.
 18. Szpringer W., Koncepcja przyjaznych i wrogich fuzji kapitałowych w prawie rynku kapitałowego, "Przegląd Prawa Handlowego" 1993, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu