BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Mariusz
Tytuł
Polskie prawo pracy na tle międzynarodowego i europejskiego prawa pracy : Wybrane zagadnienia
Polish Labour Law Versus International and European Labour Law : Selected Problems
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, nr 255, s. 104-119
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, Prawa pracownika, Pośrednictwo pracy, Stosunek pracy, Czas pracy, Ochrona pracy, Płaca minimalna
Labour law, Conventions of the International Labour Organisation, Employee rights, Employment agency, Legal employment relation, Working time, Work protection, Minimum wage
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
International Labour Organization (ILO)
Abstrakt
W opracowaniu dokonano przeglądu podstawowych problemów prawa pracy zawartych w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim, takich jak: swoboda przemieszczania się pracowników, pośrednictwo pracy, udokumentowanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy, czas pracy, wypoczynek tygodniowy pracowników, urlopy wypoczynkowe, minimalne wynagrodzenie za pracę, ochrona wynagrodzenia za pracę, ochrona pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy, ochrona pracy kobiet, ochrona młodocianych, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę i zbiorowe prawo pracy. Autor wysunął wniosek, iż polskie prawo pracy w dużej mierze spełnia wymagania stawiane przez kraje Unii Europejskiej. Pewne zmiany dostosowawcze konieczne są w zakresie uregulowania problematyki wynagrodzeń za pracę, czasu pracy i rozstrzygania indywidualnych sporów ze stosunku pracy. Autor główne trudności widzi w przestrzeganiu, stosowaniu i interpretacji prawa pracy.

A comparison of the Polish and international labour law makes it possible to state that the Polish labour law to a great extent fulfils the requirements posed by the international, and a particularly the European, labour law. The most significant changes to be introduced refer to the freedom of movement of people and employment of foreigners, adaptation of the Polish legislature to the European standards as regards termination of job contracts, working time, hourly rates, protection of women and juvenile workers. Apart from changes in the law, other non-legal factors will be of fundamental significance. These include: change in mentality and awareness of employees and employers, abandoning the role of politics in labour relations, strengthening the organisations of employers, increase of the role of collective labour agreements, lifting the fiscal burden from labour relations and improvement in the system of justice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu