BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burgiel Aleksandra
Tytuł
Aktywność zawodowa kobiet a zachowania polskich konsumentów
Economic Activity of Women and Behaviour of Polish Consumers
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Konsument i jego wybory rynkowe, 2002, s. 99-158, przypisy 40 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa kobiet, Zachowania konsumenta, Gospodarstwa domowe, Marketing konsumencki, Badania konsumenckie, Badania ankietowe, Przegląd literatury
Female economic activity, Consumer behaviour, Households, Consumer Marketing, Consumer research, Questionnaire survey, Literature review
Abstrakt
Głównym celem opracowania było określenie, jakie są konsekwencje aktywności zawodowej kobiet w sferze zachowań konsumenckich, natomiast szczegółowo skoncentrowano się na określeniu relacji pomiędzy aktywnością zawodową kobiet a różnymi aspektami funkcjonowania jej gospodarstwa domowego i zachowań jego członków np. zwyczaje zakupowe, wykorzystanie dóbr i usług ułatwiających prowadzenie domu czy podziałem obowiązków między domowników. Opracowanie składa się z 2 części metodycznej i praktycznej. Część praktyczna oparta jest na badaniach empirycznych przeprowadzonych w takich ośrodkach jak: Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze i Sosnowiec.

The main aim of the article was to define the consequences of women economic activity in the sphere of consumer behaviour. The paper is mainly devoted to the relations between economic activity of women and different aspects of their household's function as well as behaviour of their members, e.g. shopping habits, the use of goods and services simplifying to keep house or participating duties between inmates. The paper consists of methodical and practical part. Practical part is based on empirical research carried out in such centres as Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze i Sosnowiec. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu