BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Izabela
Tytuł
Identyfikacja preferencji konsumpcyjnych wybranych grup ludności Polski
Identification of Consumption Preferences Among Selected Groups of Poland's Population
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Konsument i jego wybory rynkowe, 2002, s. 159-188, przypisy 15 poz.
Słowa kluczowe
Preferencje konsumenta, Zachowania konsumenta, Gospodarstwa domowe, Metody badań konsumenckich, Badania konsumenckie
Consumer preferences, Consumer behaviour, Households, Methods of consumer research, Consumer research
Abstrakt
Artykuł ma na celu identyfikację preferencji młodych polskich konsumentów - osób w wieku do 40 lat., aktywnych, stanowiących grupy wzorcotwórcze dla swych grup odniesienia. Celem badań jest również stwierdzenie przydatności wykorzystanych metod badawczych do identyfikacji preferencji. W dalszej części opracowania przeprowadzono analizę wybranych danych z budżetów gospodarstw domowych na podstawie ankiety audytoryjnej wśród studentów studiów zaocznych.

The article aims at identification of consumer preferences among young Poles who are active, up to the age of 40, and therefore become a model group for their reference groups. Another aim of the research is to ascertain the usefulness of used research methods for identification of preferences. Then, there is an analysis of selected data from budgets of households based on the auditorium questionnaire technique among the students of extramural studies. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu