BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zrałek Jolanta
Tytuł
Kształtowanie się motywów postępowania polskich konsumentów w oparciu o rynkowy wizerunek przedsiębiorstwa - wykorzystanie metody wywiadu głębinowego
The Formation of Motives of Polish Consumers Behaviour Based on Market Image of the Company by Using the Method of Depth Interview
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Konsument i jego wybory rynkowe, 2002, s. 227-267, przypisy 29 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Motywacje konsumpcyjne, Polityka kształtowania konsumpcji, Metody badań konsumenckich, Badania konsumenckie, Przegląd literatury
Consumer behaviour, Consumer motivation, Consumption-shaping policy, Methods of consumer research, Consumer research, Literature review
Abstrakt
Opracowanie ma na celu określenie miejsca i znaczenia wizerunku przedsiębiorstwa w procesie motywacyjnym konsumentów. Opisano tutaj metody badań procesu motywacyjnego, a w szczególności scharakteryzowano metodę opartą na wywiadzie głębinowym.

The paper aims at defining the place and significance of company's image in consumers motivation process. Research methods of motivation process have been described. The author especially puts attention on the method that is based on depth interview. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu