BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tracz Jolanta
Tytuł
Społeczno-ekonomiczne koszty narażenia zawodowego
Social-Economic Costs of Occupational Exposure
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 618, s. 103-112, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i wyników
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Choroby zawodowe, Analiza danych statystycznych, Szkodliwe warunki pracy
Health and safety at work, Industrial disease, Statistical data analysis, Hazardous working conditions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka omówiła pojęcie narażenia zawodowego, przedstawiła statystykę chorób zawodowych w Polsce w latach 1971-1989 w różnych przekrojach, a także ekonomiczne koszty związane ze szkodliwymi warunkami pracy.

The threat to the health of workers in the workplace causes effects which can be classified as being either social or economic. On the basis of epidemiologic research conducted by the Institute of Occupational Medicine in Łódź, there exists a specific morbidity structure for occupational diseases. The aconomic costs incurred by the workplace in connection with unhealthy work conditions are described, on the bases of research, by the Wroclaw Statistical Department. The results of research show that the morbidity structure for occupational diseases does not change; however, the costs of occupational exposure are changeable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budnikowski A., Lubiński M., Rusiński M.: Polska a problemy ekologiczne świata. Warszawa: IWZZ 1988.
  2. Burzyńska G.: "Aura" 1990 nr 2 s. 3-4.
  3. Marek K.: Kliniczna patologia zawodowa. Warszawa: PZWL 1982.
  4. Roczniki statystyczne: 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990. Warszawa: GUS.
  5. Valentin H. i inni: Medycyna pracy. Warszawa: PZWL 1985.
  6. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.01.1985 w sprawie przeprowadzenia i oceny wyników pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Warszawa: PZWL 1985.
  7. Wytyczne metodologiczne w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych. Warszawa: PZWL 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu