BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajewska Hanna
Tytuł
Polityka konkurencji w jednolitym rynku europejskim
Competition Policy in the Single European Market
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, nr 252, s. 11-27
Słowa kluczowe
Konkurencja, Prawo WE, Prawo antymonopolowe, Stowarzyszenie Polski z WE, Państwa członkowskie
Competition, European Community law, Anti-monopolistic law, Poland's Association with the EC, Member states
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Republika Federalna Niemiec (RFN), Wielka Brytania
Federal Republic of Germany (FRG), United Kingdom
Abstrakt
W artykule przedstawiono politykę ochrony konkurencji Unii Europejskiej jako czynnik integrujący poszczególne rynki narodowe oraz analizę kontroli połączeń przedsiębiorstw na przykładzie RFN i Wielkiej Brytanii. Autorka omówiła procedury stosowane w dwóch różnych systemach prawnych. Podejście niemieckie, oparte na tradycji publicznego prawa administracyjnego, charakteryzuje się obowiązkiem zgłaszania kontroli połączeń przed dokonaniem połączenia, a decyzje mają charakter długookresowy. Podejście brytyjskie jest oparte na interpretacji interesu publicznego przez aktualny rząd, a kontrola połączeń przedsiębiorstw jest obligatoryjna po dokonaniu się połączenia. Ponadto zaprezentowała polski program dostosowawczy i zmiany systemowe gospodarki w dziedzinie polityki konkurencji. Jednym z głównych jego elementów jest proces prywatyzacji. Instytucją odpowiedzialną za zwalczanie praktyk monopolistycznych jest w Polsce Urząd Antymonopolowy, instytucją do której można się odwołać od decyzji tych organów - Sąd Antymonopolowy. Autorka postuluje konieczność nadania polityce konkurencji odpowiedniej rangi, zarówno przez państwa członkowskie, jak i całą Wspólnotę Europejską.

One of the basic principles upon which the European Communities were built is fair competition. It is guaranteed by the main treaties establishing the European Economic Community and the Steel and Coal Community. Fair competition aims at ensuring effective competition to allocate resources efficiently and to create the best possible climate for fostering innovation and technical progress. Community competition policy was considerably strengthened in parallel with the completion of the internal market as "the expected benefits of the single market, including increased productivity, lower prices and greater employment opportunities, will not be fully maintained in the post-1992 Comunity". The Treaty on European Union signed in Maastricht in 1992 makes the economic policy of the Community explicitly subject to the principle of an open market economy with free competition. The European Community's approach to merger control is part of a competition policy whose evolution has been quite distinct from equivalent national policies. Devised to serve the Community's objective, laid down in the Treaty of Rome, of ensuring that competition in the Common Market is not distorted, it is also an instrument to facilitate the integration and further development of the internal market. The Merger Regulation, which came into force in September 1990, genuinely extended and clarified the Community's responsibilities concerning merger control. The aim of this study is to present the EU competition policy as an integrating factor for national markets on the example of a control of mergers and acquisitions. It is a comparative study of national approaches of Germany and the United Kingdom with some implications for Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu