BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchnowicz Marta
Tytuł
Systemy motywacyjne w warunkach zmian
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1997, nr 431, s. 112-136
Słowa kluczowe
Systemy motywacyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Zarządzanie przez motywację, Kadra kierownicza, Zachowania pracownika, Formy wynagradzania, Podejście systemowe
Motivating systems, Enterprise management, Human Resources Management (HRM), Systemic transformation, Management by motivation, Managerial staff, Employee behaviours, Forms of remuneration, System-based approach
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania autorki jest ewolucja systemów motywacyjnych przedsiębiorstw w warunkach zmian całokształtu uwarunkowań gospodarowania zasobami pracy. Nowy system motywacyjny charakteryzuje inspirowanie pracowników do osiągnięć. Podejście takie akcentuje innowacyjność, szybkość i elastyczność pracowników oraz wspólne interesy partnerów. Drugim jego wyróżnikiem jest praktyczna realizacja poprzez kompleks rozwiązań i instrumenów, integracji celów pracownika z celami firmy. Na tym tle autorka dokonała krytycznej oceny systemów motywacyjnych w polskich przedsiębiorstwach lat 90-tych. Kwestiami zasadniczymi jest brak strategii i podejścia systemowego oraz przedmiotowe traktowanie pracowników. Przyczyny takiego stanu upatruje w świadomości kadry kierowniczej i w mankamentach procesów decyzyjnych. Z przedstawionej diagnozy wyłoniła trzy kierunki doskonalenia systemów motywacyjnych: zmiana priorytetów w celach systemu, podejście systemowe oraz umocnienie identyfikacji i partycypacji. Ponadto zaprezentowała strategie zachowań pracownika ("karpia" i "rekina") i pożądany wzorzec określany jako homo sapiens delphinus ("strategia delfina"), a także sposoby stymulowania zaangażowania pracowników w proces przemian i zmiany w sposobach wynagradzania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu